Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Средновековна крепост Картал калеCod 2467


Тракийска и средновековна крепост Картал кале или в превод от турски Орловата крепост се намира на 2.9 км. югоизточно по права линия от центъра на село Руйно. Крепостта е разположена върху издатина, издигаща се над завоя на дълбокото суходолие на река Сребърница. Достъпът до издатината е възможен само по тясна продълговата шийка, ограничена със стръмни скални брегове. Крепостта има неправилна форма, продиктувана от конфигурацията на терена. Площта на крепостта е около 50 дка. Най- добре укрепена е била западната стена, разположена върху слабо наклонен терен. Тук се виждат останки от 5 кули, ров и вал. Три кули е имало и на южната стена. В чупката на стената вероятно е бил разположен вход, отвеждащ към извор край реката. Откъм север стената е била тясна и ниска поради стръмния, на места отвесен скалист бряг. Крепостната стена е изградена почти върху ръба на терасата. Широка е 2.8 m и запазена на височина 2 m. Лицата му са изградени от по- големи ломени камъни с грубо обработена повърхност. Вътрешността е запълнена с блокаж от дребни ломени камъни, примесени с глина. Глинеста е спойката и на лицевите камъни. Стената е изградена без основа, направо върху терена. Забелязва се наличието на ров и нисък землен вал от външната страна на рова. Заслужава да се отбележи врязаният върху камък от вътрешното лице старобългарски знак- единствения за сега знак в ранносредновековен градеж от този тип. Пред външното лице на стената се забелязва слабо наклонена площадка- берма. Ровът, прокопан в наклонен към реката терен, е дълбок 1.1 m. Изкопаната пръст е натрупана пред него във вид на землен вал, широк 5-6 m, висок 0.6-0.8 m. Наличието на материали от V-II в.пр.н.е. говори, че мястото е било обитавано от траките. Множество показатели говорят, че тракийското селище също е било укрепено. При селото има две ранносредновековни крепости Картал кале и Аязмото, разположени само на 1.5 км. една от друга. Това е случай без аналог във фортификационното строителство на Първото българско царство. Крепостите са функционирали синхронно в периода IX-XI век. Двете крепости са охранявали пътя от Преслав- Плиска към Дунав.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12484726