Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Съдебна Палата на Турну Мъгуреле, Турну МъгурелеCod 1565


От 1855 година, както се посочва в официален документ на град Турну Мъгуреле, градът се разраства не по-бързо или по-бавно от побратимия му по река Дунав, разбира се, като се взема предвид географския размер, броя на жителите или икономическата сила и специфичността на основните дейности. Като столица на окръга вече 112 години, се е наложило за ефективното упражняване на политическите и административно-социалните дейности да съществуват и пространства или подходящи помещения.

По този начин започва през 1903 година изграждането на сграда, предназначена за Съдебна палата, която в момента на изграждането е с впечатляващи пропорции, хармония и функционалност, предназначени за онези италиански майстори, които я строят. През 1923 година се добавя едно крило на сградата, съчетан със структурната организация на първото място, а през 1997 година е направен цялостен ремонт на сградата.

Изграждането на фасадата е в неокласически стил, с колонада и фризове, напомнящи на Партенона и допълнени от внушителното стълбище. Залата на загубените стъпки е с правоъгълна форма, като от всяка страна се обособява път от различните функционални помещения, със светли цветове, които поддържат центъра, доминиран от оберлихт, който оставя да влезе слънчева светлина и е с възможност свободно да се проветрява.

Сградата има сутерен, партер и първи етаж, покриващ нуждите на пространството на персонала, и улеснява търсещите справедливост с удобен достъп както в трите заседателни зали, така и за други функционални услуги.

Дълго време, до 2002 година, на горния етаж, в северното крило, е функционира;а Обществената Прокуратура, съответно и Прокуратурата, докато институцията си е построила нова централа.

Така, както е работила през годините, сградата разполага със значителна архитектурна и социална стойност, като по същество също е регистрирана като исторически паметник.

От издигането и до 1951 година в тази сграда е функционирала Съдебна палата Телеорман. За кратък период е функционира; Смесен Съд, през 1951 година, когато административното седалище на окръга е преместено в Рошиории де Веде, и след това от 1952 до 1967 година тук е бил Народния районен съд на Турну Мъгуреле, в управлението на който е бил за по-дълъг период Йон Мохану, в тези години на дълбоки и тежки исторически трансформации.

От последната административна реформа през 1968 година, връщайки се към настоящите окръзи, а Съдът създавайки се в новата столица, Александрия, в Турну Мъгуреле остава функционираща Съдебната палата, както и в момента.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12704167