Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Тракийско-римското скално светилище БаджалиятаCod 2425


Тракийско-римското скално светилище Баджалията се намира по поречието на река Табан в Добруджанската лесостеп недалеч от с. Стрелково, област Силистра.

Баджалията е пещера и скално-светилище на Залмоксис – митичен цар, жрец и бог на тракийското племе Гети. Светилището датира от VI век пр. н. е. и е част от скален култов комплекс, който включва скални светилища, олтари, култови площадки и скални ями, групирани в протежение на 4 км.
Светилището е оформено в голяма естествена пещера, наричана от местното население „Баджалията”с размери около 7Х10 м и височина около 6 м. До нея се достига по изсечена в скалата стръмна пътека и тунел, който някога е бил затварян с дървена врата. Южно от пещерата старателно е изсечена обширна аркирана ниша, която без съмнение е играла ролята на храмов олтар, ориентиран на изток с диаметър 3,5 м.
Под олтара има могила културни напластявания (керамични съдове, предмети и кости, между които и части от човешки скелети) следствие от жертвоприношения. До могилата има скален трон, а над пещерата пък е открита култова яма.
На около 200 м южно от пещерата се намира висока скала, чийто връх е идеално подравнен. Върху тази трапецовидна площадка много старателно е вдълбан жлеб широк 0,18 м и дълбок 0,45 м, ориентиран север-юг /Атанасов, 2006, 2-32/.

Древните реки, пресъхнали към края на ХVІІІ в., са се врезли дълбоко в сарматските варовици на равнината, при което са образували живописни каньони, пещери и скални изваяния. Тези природни феномени предизвикват любопитството на обитателите на Крайдунавска Добруджа още от дълбока древност. Трако-гетите, усвоили региона около 7 – 5 в. пр. Хр., определено са впечатлени от природните забележителности по р. Табан и по неповторим начин ги втъкават в религиозните си представи. За център на култовите практики избират най-забележителния скален феномен в региона – високия над 20 м скален венец на източния ръкав на р. Табан, в подножието на с. Стрелково, общ. Кайнарджа, обл.Силистра. На това място сухоречието са разширява и образува дълбока котловинна равнина, обрамчена със скали, в които природата е моделирала десетки пещери. Най-впечатляващата и най-голямата сред тях е “Баджалията”.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12507460