Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата в с. Антимово, общ. ТутраканCod 2439


„Св. Възнесение“ в с. Антимово е построена още през 1891 г. с труда и даренията на преселилите се от Одринска Тракия българи.
Село Антимово е носело името Кузгун, Вискьойска община, Тутраканска околия. Преди Руско-турската война е било населено предимно с турци и черкези. След края на войната и Берлинския договор намиращите се в Беломорска Тракия българи тръгват към освободените български територии. На 3 март 1879 г. потеглят 100 бежанци в керван от тридесет коли с животни, покъщнина и хора. След тежко и продължително пътуване керванът се установява в село Кузгун, където преселците започват нов живот. Скоро си построяват училище, създават Селска каса „Сърп“ и си изграждат православен храм. През 1906 г. преименуват по селото си на името на Екзарх Антим, който бил гр. Лозенград, Одринска Тракия. Сградата не надграждана и разширявана. Запазена е в оригиналния си вид. При изграждането й е използвана основно дървесина.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12488851