Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата на Куцуите, БрощениCod 1416


Църквата на капитаните на отряда на Тудор Владимиреску, място за поклонение, посветено на свети Константин и Елена, е основана през 1836 година от Константин Куцуй, син на капитана на участниците в отряда на Т. Владимиреску – Гица Куцуй. Основателят, почивайки през това време, църквата е изографисана за сметка на сина му Михалаке през 1840 година. След това църквата претърпява някои малки промени, и бива залята изцяло с цимент и е направа нова врата. Тухлената църква има формата на кораб, с веранда, притвор, наос и олтар с две кули. От северната страна е с кръгла кула с вътрешно стълбище към камбанарията.

В придвора се намира надписът, написан със слова на кирилица:

„Тази свята и божествена църква, която пази светилището Свети Констандин и Елена, е била построена от създаването на господин Жупан Констандин Куцуй през летото на 1836-та година и се е боядисала с всички разноски и усърдия на джентълмена Михалаке син на Констандин Куцуй през летото на 1840-та година, в дните на нашия цар Николай Павлович месец август 10-ти, Констандин иконописец“.

Картината се извършва на открито от Констандин иконописец. На портретите на основателите се появява цялото семейство на Константин Куцуй, мъжете облечени в стария господарски костюм, докато жените в старомодни рокли от Запада. На северната стена има и един селянка, облечена в традиционна носия. Текстът обяснява, че тя е „леля Ица, която ядоха светата църква.“ Изглежда, че целта на този портрет е да изрази благодарността на тези иконописци към селянката, която ги е хранила по време на работа. Тази тема е намерена и в църквите в селата Волояк и Жиров, намиращи се в близост до град Брощени.

Гица Куцуй, капитан на участниците в отряда, и неговия син Константин, около 1815 година. Една много красива легенда разказва, че една група от турци от Ада-Калех, отвлекли съпругата на Гица Куцуй. За изкупление, участникът в отряда продал част от земята, като изградил след това Кулата на куцуите. Константин Куцуй основава през 1836 година църквата „Свети Императори“, картината бивайки завършена през 1840 г. за сметка на сина му, Михалаке.

Брощени е село в окръг Мехединци, Олтения, Румъния, съставено от селата Брощени (имение), Къпъцънещи, Лункшоара, Лупша де Жос, Лупша де Сус и Мериш.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net11678400