Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Biserica Cuțuilor, BroșteniCod 1416


Biserica Cuțuilor, lăcaș de cult cu hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena a fost ctitorita în anul 1836 de către Constantin Cuţui, fiul căpitanului de panduri Ghiţă Cuţui.

Ctitorul, murind  între timp, biserica a fost zugrăvită pe cheltuiala fiului său Mihalache în anul 1840. Ulterior biserica a suferit unele mici transformări, pardosindu-se în întregime cu ciment şi facându-se o uşă nouă. Biserica din căramidă are formă de navă cu pridvor, pronaos, naos şi altar cu doua turle. Pe latura de nord se află un turnuleţ circular cu scara de acces la clopotniţă

În pridvor se află pisania scrisă cu slove chirilice:

“Această sfântă şi dumnezeiască biserică ce să praznuiaşte hramul Sfinţilor Împăraţi Constandin şi Elena s-au zidit din temelie de dmnealui jupan Constandin Cuţui la leatu 1836 şi sau zugrăvit cu toată cheltuiala şi osteneala dumnealui coconu Mihalache sin Constandin Cuţui la leat 1840 în zilele împăratului nostru Nicolae Pavlovici luna lui august 10, Constandin zugrav”.

Pictura este realizată în frescă de Constantin zugravu. La portretele ctitorilor apare întreaga familie a lui Constantin Cuţui, bărbaţii purtând vechiul costum boieresc, în timp ce femeile au rochii după moda apuseană. Pe peretele nordic apare şi o ţărancă îmbrăcată în costum popular. Textul ne explică faptul că ea este „mătuşa Iţa care le-a făcut mâncare la sfânta biserică”. Se pare că rostul acestui portret a fost de a exprima recunoştinţa zugravilor faţă de această ţărancă care le-a făcut mâncare în timpul lucrului. Această temă este întâlnită şi la bisericile din satele Voloiac şi Jirov, aflate în apropiere de localitatea Broşteni.

Ghiţă Cuţui, căpitan de panduri şi de fiul său Constantin, în jurul anului 1815. O legendă deosebit de frumoasa spune că un grup de turci din insula Ada-Kaleh, a răpit-o pe soţia lui Ghiţă Cuţui. Pentru răscumpărare, pandurul a vândut o parte din pământ, clădind mai apoi Cula Cuțuilor. Constantin Cuţui a ctitorit în anul 1836 biserica ,,Sfinţii Împăraţi”, pictura fiind terminată în anul 1840 pe cheltuiala fiului sau, Mihalache.

Broșteni este o comună în județul Mehedinți, Oltenia, România, formată din satele Broșteni (reședința), Căpățânești, Luncșoara, Lupșa de Jos, Lupșa de Sus și Meriș.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12689065