Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата Света Троица, СлатинаCod 1657


Църква Света Троица в Слатина първоначално е била построена през 1641 от Геня Брътъшану, но възстановена през 1784 г. Най-важните промени на светилището са били направени през 1886 г., когато църквата е ремонтирана през 1851 г., когато е възстановена и боядисана. Църквата има структура на кораб.
Според православната християнска религия, Светата Троица се състои от Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух.
– Бог е единственият Творец и Отец, Вседържител;
– Бог Син е Единородният Син на Бога, изпратен да вземе греховете на света. Ние всички се считаме за деца на Бога, но Исус е „Сина на Човека“, изпратен да вземе „наследствения грях“;
– Светият Дух е посочен в Светото Писание, че се е появил на кръщението на Исус във формата на гълъб. Тогава кръщението е издигнато на Свето Тайнство: “ Тайната на Святото Кръщение“
Тримата формират едно създание в три лица (или в три роли).
Догмата за Светата Троица е резултат на сложен исторически процес, в който прото-ортодоксални теолози постепенно са били принудени да приемат свои собствени избори, защото те еднакво са проповядвали догми, които са считали за ерес и които са изчерпани от всякакви логични възможности да определят естеството на Исус Христос (обикновен човек, обикновен Бог, който изглежда като човек, колкото човек, толкова и божество, но две различни лица, както човешки, така и божествен, но един човек) и връзката между Бог Отец и Бог Син.
Били са изоставени прото-православните модели за разбиране на тази връзка, която прото-православните са я открили по-рано като напредък в богословско разбиране на тази връзка, но която след богословските обсъждания със заклеймените еретици, са открити с без нужното нюансиране. Въпреки, че прото-православните са спечелили предишните спорове, след по-точното определяне на християнското православие те са били победени през вековете IV и V от техните приемници със собствените им оръжия, и най-накрая са обявени за еретици, не защото са обсъждали идеи счтани за правилни, а защото на тяхната позиция е липсвала прецизността и финеса на богословските дисертации изискани за помирение на конфликтни тези, приети едновременно от теолозите.
Според Барт Ерман, Светата Троиcа е богословска мистерия и не е била предназначена да се разбира рационално: „Ако мислите, че си я разбрал, всъщност означава, че не си я разбрал“. С други думи, Светата Троица е мистерия и не може да бъде разбрана от човешкия ум.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12827887