Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата „Свети Георге”, ХиноваCod 1467


Енория Хинова се състои от три махали – Селищя, Урзищя и Рудария, наречена така, защото се състои само от майстори на кърпи, корита, лъжици и вретена. Двете махали, Урзищя и Рудария, са разделении от махалата  Салищя посредством рекичка, наречена до 1965 г., когато й е бетонирано речното корито, мътна вода.
Църквата на енория Хинова, построена на горена тухла и каменни основи, има формата на кръст и е покрита с ламарина, с покровител Свети Георге.
Църквата е построена между 1900-1904 г. на мястото на старата кирпичена малка църква, която била посветена на св. Николае. Тази църквичка е била донесена от старото село Калатеу в новото село във Валя Дунарии-Хинова през 1845 г., в съответствие с бележката документ, намерена записана в един от листовете на стария литургийник, а именно „Литургията, която отслужват свещениците в това село с покровител Свети Никола и която сега е преместена тук в Дунавската равнина, 8 ноември 1845. Думитру Драгич от Хинова“.
Инициатива за построяване на църквата е поета с постоянство на свещеник, служител на енорията, Йон Хиновеску, починал, подпомаган от комитет, който помогнал да се съберат средства от енориашите на енорията и от съседните села, и при завършване на цялата работа.
Църквата е осветена през 1904 г. от свещеника Свети епископ на Ръмнику, Д. Д. Антим.
Изографисването на църквата е оригиналното в масло „стил Тътъреску“ и е реализирано през 1903 г. от дипломирания художник от Северин, Фридрих Вайдингер. Църквата «Свети Георге» е църква на енория Хинова с 400 семейства.
Хинова е селска община в окръг Мехединци, Олтения, Румъния, съставена от селата Бистрица, Кържей, Хинова (център) и Острову Корбулуй.
Според преброяването, проведено през 2011 г., населението на селска община Хинова възлиза на 2.849 жители, което е по-малко от предишното преброяване през 2002 г., когато са регистрирани 2.865 жители.
Повечето жители са румънци (97,72%). За 2,18% от населението, етническата принадлежност не е известна. По отношение на религиозната им принадлежност, повечето жители са православни (96,49%). За 2,18% от населението не е известна религиозната принадлежност.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12503069