Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата „Свети Николай“, ОрляCod 1715


Църквата с храмово име „Свети Николай“ в село Орля е изградена преди 1842 година. Друг източник уточнява, че е построена преди 1845 година, ремонтирана, от тухли, между 1863-1864 година, на мястото на църква коптор и ремонтирана през 1894 и 1925 година. Старият надпис ни казва, че църквата е построена през 1863 година, като основно е ремонтирана през 1895 година.
Новият надпис уточнява, че, през 1990 година завършват работите по основния ремонт на църквата.
Орля е автентична историческа антична местност върху богато римско селище. От разкопките, направени от колектива на музей Орля, случайните разкопки на гражданите, както и от наводненията от блатата, са изникнали различни предмети като: статуи, съдове с различни надписи, цедки, гробове, монети, скитски стрели, фибули с различни форми, тухли с надписи от известни тухлари, грънчари и римски легиони.
Под Михай Войевод 1593-1601 по време на експедицията му Синан Паша (1595) село Орля е разрушено от турците. Някои от жителите бягат през Дунав, други в планината.
Документ от 1616 година (7124) юни 11 под управлението на Раду Vlll Михня, жителите, избягали от село Орля, останало пусто, са освободени от данък за две години и управителят издава заповед на Манастир Козиа да направи село в Орля и да събере избягалите жители и други чужденци в местността от други места. Така отново се създава село Орля.
Селото е дадено чрез устав на Манастир Козиа и е управлявано от калугери. За управлението на имота и на Мамина, Манастир Козиа изпраща в Орля 12 калугери, разпределени така: 5 калугери за управлението на полето, 5 за управление на Балта, 1 калугер за църквата и 1 калугер за училището.
През 1735 година, месец юни, ден 15, е предизвикана вражда, жителите не могли да понасят повече условията, налагани от калугерите, отказват да обработват повече земята и да ловят риба в тресавището. Тогава калугерите, подпомагани от властта на управителя, вдигат една част от жителите на село Орля, откарват ги пеш в Крайова, в администрацията, в затвора. Насила са накарани да подпишат друг акт, според желанието нанкалугерите.
По време на въстанието от 1821 година, калугерите гърци бягат през Дунав, изоставяйки имота и блатото.
През 1864 година в село Орля има 224 деца със семейства.
Новата Орля е направена през 1880 година след аграрната реформа на младоженците.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net8817149