Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата Свети Първенци, КълугъренCod 1003


Църквата е построена през 1938 година, със средства от Илие Стоян и съпругата му, Анета. Църквата е издигната за вечна памет на героите, паднали в борбата срещу езичеството, за защита на родината и  на вярата на прадедите.

В края на XIX век, комуната Кълугърен носела името Узуну, била част от мрежата Кълнищя на област Влашка и била съставена от селата Кълугърен-Вартиаде, Узуну, Бутуругар, Кълугърен-Мощен и Кълугърении мънъстирии (Круча де пиатра), и имала три църкви, две училища и три водни мелници (една на Няжлов и две на Кълнищя). По онова време, на сегашната територия на комуната функционирали на същото място и комуните Брънищар и Стръмба Маре. Комуната Брънищар била съставена от селата Брънищарии де жос, Брънищарии де сус, Брънищар-Мощен и Нъняска, и имали общо 865 жители, две църкви, една мелница и училище с 37 ученици (от които 11 момичета). Комуната Стръмба Маре била съставена от селата Стръмба де жос, Стръмба де сус и Крънгуриле, и имала общо 1515 жители; там имало три църкви, едно училище и три мелници на Няжлов. Годишникът Сочек от 1925 отбелязва преименуването на комуна Узуну в Кълугърен, като тя е част от мястото Кълугърен в същата област; комуната имала 2265 жители в селата Кълугърен, Круча де пиатра и Узуну. В мрежата Кълугърен се намирали и комуните Брънищар (с 3828 жители в селата Брънищар и Мощен-Добротещ) и Стръмба (с 4000 жители в селата Крънгур, Стръмба де жос и Стръмба де сус). През 1931 година, селата Стръмба де жос и Стръмба де сус са обединени, формирайки село Стръмба.

 

През 1950 година, комуните са трансферирани към район Видра и след това (след 1952) към район Джурджу в регион Букурещ. Комуната и селото Стръмба получават през 1964 година името Хулубещии. През 1968, комуните преминават към област Илфов, комуните Брънищар и Хулубещ са разформировани, техните села минават към комуна Кълугърен; пак тогава, село Мощен-Добротещ е разформировано и слято със село Брънищар.[15] През 1981 година, регионално административно реорганизиране води до трансфер на комуната към област Джурджу.

В близост до църквата се е състояла една от най-важните битки в историята на Румъния – Битката при Кълугърен, състояла се на 23 август (13 август по стария календар) 1595 година. Мунтенската армия, водена от Михай Витязул, подсилена от няколко ардялци, изпратени от Сигизмунд Батори, опитва да спре нахлуващата османска армия, водена от Синан Паша, чиято цел била превръщането на Цара Ромъняска в пашалък. Опреацията на Михай не успява и е последвана от окупирането на Букурещ от турците и от  тактическото оттегляне на Михай в планината. По-късно, подсилен с по-голяма армия, Михай ще отдалечи османците, надвивайки ги окончателно в битката при Джурджу, в средата на месец октомври 1595 година.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net8829806