Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата „Успение Богородично”, Гура ВъииCod 1466


Църквата «Успение Богородично» в Гура Въии е построена през ХХ век, като необходимост на местните да имат място за поклонение. Те е осъществена с подкрепата.

Гура Въии е населено място в състава на община Дробета-Турну Северин в Олтения. Тук е построен водноелектрическият комплекс Железни врата I.
Хидроцентралата Железни врата I е най-голямата водноелектрическа централа на река Дунав и е с инсталирана мощност от 1080 MW. По течението е и хидроцентрала Железни врата II с инсталирана мощност от 250 MW. И двете водноелектрически централи работят в партньорство със сръбската страна, румънската и сръбската централа при Железни врата I кумулират 2160 MW, а тези при Железни врата II кумулират 500 MW; Максималният капацитет на турбините е 8,700 м³/сек. Централата Железни врата I се намира на 15 км по течението от град Дробета Турну Северин, а централата Железни врата II на 60 км надолу по течението.
Корабоплаването по река Дунав се осигурява чрез шлюзове, реализирани на двата бряга при двата обекта, заедно имат капацитет на трафик 52.4 милиона тона/годишно за шлюза в едната посока и 37.2 милиона тона/годишно за преграждането с шлюзове в двете посоки. Системата Железни врата I е една от най-големите хидротехнически конструкции в Европа и най-големата на река Дунав. Нейното езеро с обем от 2200 милиона кубически метра се простира от язовира до вливането с река Тиса. Езерото се състои главно от зоната на Дунавското дефиле, най-голямото дефили в Европа, обхванато между Базиаш и Оршова. Зоната на Железни врата има богат археологически, исторически и туристически потенциал. За опазване на изключителния му естествен хабитат, районът на Дунавското дефиле е включен в природен парк Железни врата.

Областта на Дунавското дефиле е един от най-живописните и атрактивни туристически райони, както с природната красота на региона, така и с историческите паметници, датиращи от римската империя. Руините от крепостта Дробета и от моста, построен от император Траян над Дунав, са само част от атракциите, прелагани от Музея Железни врата в град Дробета Турну Северин.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12828026