Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църква в с. КрасенCod 2304


Село Красен съществува от създаването на България, в близката околност е Красенското градище, под него е открит паметник на воин в пълно бойно снаряжение от времето на Първото българско царство, а в близост са и каменните корита – жертвеници. По времето на цар Иван Асен II бъдещият патриарх Йоаким I си изкопал килия в скалите над Красен, а по-късно, с помощта на царя основал манастира „Св Архангел Михаил“ до с. Иваново.

Селската църква на Красен е една от малкото, построени през 17 век. Почти всички църкви в селата на Поломието са строени през 19 век. Тя е еднокорабна, едноабсидна, изградена е от камък, използван преди това за надгробни паметници. Според местните легенди Господ изгражда Рай манастир от човешки души, заради това хората изграждат дома Господен от надгробни паметници.

Мекият русенски варовик се поддава лесно на обработка – през вековете в с. Красен се развива школа на майстори-каменоделци, които продават камък и паметници из Северна България – от р. Искър до Добруджа. По външните стени на църквата личат множество надписи и рисунки графити. Някои от тях са съхранили историческата памет на селото – надписи на свещеници и учители, един от които – Никола от Елена, е преписал История славянобългарска на Паисий Хилендарски.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12182086