Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църква Колелиа, КолелиаCod 1076


Има места, забравени от хората, сякаш се намират във времева пропаст,  минала отдавна, в която времето не знае накъде да хване, напред или назад.

Един от най-красноречивите примери на това, което означава съзидателната сила на човека: в един истински добруджански пущинак Църквата в Колелиа, която получава на 21 ноември 2006 година, благословията на  Негово Преосвещенсво Теодосий, Архиепископ на Томис. Заедно със синод от свещеници и дякони, Негово Преосвещенство отслужват Света Литургия в близост до руините на църквата в Колелиа, разположена на 1 км от населеното място Долен Ръмник (комуна Коджалак), към град Гръдина.

Между 1901 и 1934 година етническите немци издигат в село Колилиа, комуна Коджалак, област Констанца, една от най-красивите църкви в Добруджа. След заминаване на етническите немци, в края на втората световна война, светото място е взето от Румънската Православна Църква, а немската общност е обезщетена.

Село Колилиа, което те основават е модел за добро управление и  градско организиране. Гордостта на селото била най-вече внушителната евангелистка църква, построена в класически стил, характерен за това вероизповедание: централен кораб с единствена кула камбанария, без орнаменти, гипсова мазилка или скулптури.

Селото и църквата му преживяват  момента 1940, когато етническите немци се връщат в родната страна, а местната общност монополизира мястото. Селото, изгубено в необятността на добруджанската равнина и в по-голямата си част обезлюдено, намира края си през периода на селското систематизиране от 1968-69 година, когато старите конструкции са съборени, а земята дадена за обработване. Единствено църквата се възпротивила на безмилостното унищожаване. Необгрижвана, забравена, изоставена, сградата загубва последователно светите белези: дървото мухлясало, покривът паднал, откраднало се всичко, което можело да се използва в домакинството (врати, прозорци, пейки, камъни, паваж, ).

По време на комунизма, между 1967 и 1968 година, чрез така нареченото селско систематизиране, заедно със село Колилиа, църквата е изоставена. От лятото на 2006 година започват работи по възстановяване на църквата в Колелиа. „Колилиа“ идва от турски език, „куле“, и може да означава кула или  хълм.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12704125