Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църква Свети Григорий Декаполит, ГрождибодуCod 1692


Енорийската църква с храмово име „Свети Григорий Декаполит и Свети Хараламбий“, е построена през 1863. Ктитори са вярващите и жителите на тази енория, подпомогнати и от семейство Константин Попеску.
Надписът е изтрит, под претекст, че стената под него се е напукала, и посочва някои документи, намерени на това място. Същите извори показват факта, че църквата е построена от тухли, във формата на кръст, покрити с плочи, а прозорците са направени от желязо. С течение на времето, мястотот за поклонение е поправяно много пъти: през 1934, е открадната новата кула и е покрита с нови плочи; след земетесението от март 1977, когато са разрушени извивките и иконостаса, е направена реставрация и поправка на всичко, което е боло разрушено; между 1980 и 1982 , е реставрирана и изрисувана отново цялата църква; през 1983, е построена камбанария от армиран бетон и е купена нова бронзова камбана от 250 кг; между 2000 и 2008, са направени други ремонтни дейности и външни облицовки.
Грождибоду е комуна в област Олт, Олтения, Румъния, съставена от селата Грождибоду и Хотару.
В периметъра ан комуната е направен най-големият соларен парк в страната, с капацитет 9,93 MW.
Според преброяването на населението от 2011, населението на комуната Грождибоду е 2.857 жители, по-малко в сравнение с предходното преброяване от 2002, когато са регистрирани 3.338 жители. По-голямата част от жителите са румънци (97,09%). За 2,56% от населението, етническата принадлежност не е известна. От гледна точка на вероизповеданията, по-голямата част от жителите са православни (97,44%). За 2,56% от населението, не е известна религиозната принадлежност.
Една от най-важните личности на комуната е Винтилъ Нику (р. 1946), румънски писател, университетски професор доктор, адвокат, депутат Румънския парламент [1992-1996].Публиквал е самостоятелно 16 книги с юридическа специализация (университетски курсове, юридически монографии); 7 книги с юридическа специализация в сътрудничество с Мария София Пагарин, унив. лект.др. (дъщеря й), 26 книги колективно с автори по юридическа специализация; 18 книги художествена литература; (поезия, афоризми, епиграми, монографии). Постоянен сътрудник на списание Румъското писане в Крайова и на други литературни и юридически вестници и списания в Румъния. В качеството си на сътрудник на тези списания публикува есета, литературни хроники и е писал увода на много литературни книги. Имал е много литературни хроники, оценени в литературните списания: Румънското писане, Клони, Цвете, Мозайка, Основание, Пратеникът на Олтения, Ехо, Литературен кръг, Зов (Видин), Гласът на Олт (Слатина) и др.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net13108653