Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църква Свети князе, ЧоройуCod 1694


Църквата е разположена на левия бряг на река Олтец и е построена през 1783 година, и е една от най-хубавите и най-интересни архитектурни конструкции в Олтения. Местната традиция разказва, че поп Матей Гинеску от Чорой, ктиторът, намира във водите на Олтец, желязна касетка, пълна с жълтици и с тях построява църквата. Строежът започва през 1783 и е завършен през 1796, както показва и надписът над вратата: “Този свят и божествен манастир го изгражда из основи поп Матей Гинеску от Чорой, син на Думитру Гинеску, с храмово име на няколко князе Михаил и Гавриил и на всички свети ангели, в дните на твърде просветения господар Йон Александру Ипсиланти Водъ, и започват през месец юли, в ден 31, година 1783, и е украсена с разходите на Негово Светейшество, както се вижда е приключена през 1796 година“.
Сградата е от стена, построена във формата на детелина. Рисунките са направени в неовизантийски стил и направени от Опря Зографа от Крайова. Отвън, на южната стена от притвора, е изписано с черна боя името на зографа Опря и годината 1796, когато е завършен строежът. Отпред църквата има отворена веранда с четири свободни колони и с две заети колони. Извивките между колоните са във формата на детелина. Притворът е разделен на неф, чрез разделителна стена, дебела един метър, с тесен вход и висок почти колкото дъгата,с отвори в страничните части на входа, за да може да се гледа към олтара. В дясната част има прозорец във формата на парапет. Нефът има архитектурни характеристики, два прозореца във формата на парапет, и два по-големи прозореца и колони в разделителната стена към придвора. Храмът е направен и той от дебела стена, както и останалата част от конструкцията и е съставен също от колони. В началото е бил укрепен манастир. В придвора, изработени с фрески се виждат лицата на ктиторите, облечени в болярски костюми от епохата, държащи църквата в ръце. Църквата е имала елегантна кула и покрив от речен чакъл, днес кулата е преправена, а покривът е от плочки. Вдясно на притвора, с покритие от стълбището се качва до кулата, е нарисуван портрет на Опря зографа и на неговия ученик Маноле. Стенният храм пази старите византийски рисунки. Ктитори са: вдясно, поп Матей, син на Думитру Гинеску от село Чоройу, дякон Думитру, племенник, пред себе си има момиче Думитрана. Вляво, свещеничка Йоана с момиченце пред себе си, което държи в дясната си ръка цвете. На южната стена, дяконка Стана, Константин, брат на попа, Кръстина, поп Константин Духовника от Фълкой. Северната стена, поп Раду, брат на свещеничката, Раду, племенник на Думитру Генеску баша на попа, Рада, господарката Думитрана,господар Александру Фарфаряну. На външните стени, в малки ниши се намират библейски сцени. На южната външна стена е написано, даскал Опря зограф от Крайова, 1796. Църквата е издигната в края на XVIII век – 1783, и завършена от поп Матей Гинеску през 1796 година.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12173352