Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Biserica Sfinții Voievozi, CioroiuCod 1694


Biserica este aşezată pe malul stâng al râului Olteţ şi a fost construită în anul 1783, fiind una dintre cele mai frumoase şi mai interesante construcţii arhitectonice din Oltenia. Tradiţia locală spune că, Popa Matei Ghinescu ot. Cioroi, ctitorul, a găsit în apele Olteţului, o ladă de fier, plină cu galbeni şi cu aceştia a construit biserica. Construcţia a început în anul 1783 şi a fost terminată în anul 1796, aşa cum se arată şi în pisania de deasupra intrării: “Această sfântă şi dumnezeiască mănăstire a făcut-o din temelie Popa Matei Ghinescu ot. Cioroi, sin Dumitru Ghinescu, cu hramul mai marilor voievozi Mihail şi Gavriil şi al tuturor sfinţilor îngeri, în zilele ale Prea Luminatului domn Ion Alexandru Ipsilante Vodă, şi sau început în luna iulie, în zilele 31, anul 1783, şi sa împodobit cu toată cheltuiala Sfinţiei Sale, după cum se vede lucrată şi sfârşită în anul 1796“.
Clădirea este de zid, construită în formă de treflă. Pictura este executată în stil neobizantin şi a fost făcută de Oprea Zugravul ot Craiova. În exterior, pe peretele de sud al pronaosului, este scris cu vopsea neagră numele zugravului Oprea şi anul 1796, când s-a terminat construcţia. Biserica are în faţă un pridvor deschis cu patru coloane libere şi cu două coloane angajate. Arcadele dintre coloane sunt treflate. Pronaosul este despărţit de naos printr-un primez gros de un metru, cu intrare îngustă şi înaltă până aproape de calotă,cu deschiderile în părţile laterale ale intrării, pentru a se putea privi înspre altar. În partea dreaptă este o fereastră în formă de crenel. Naosul are caracteristici arhitectonice, două ferestre în formă de crenel, şi două ferestre mai mari şi coloane în primezul dinspre pronaos. Tâmpla este făcută tot din zid gros ca şi restul construcţiei şi este alcătuită tot din coloane. La început a fost mănăstire fortificată. În pronaos, lucrate în frescă se văd chipurile ctitorilor îmbrăcaţi în costume boiereşti de epocă, ţinând biserica în mâini. Biserica avea o turlă elegantă şi acoperiş de şindrilă, azi este o turlă refăcută iar acoperişul este de tablă. În dreapta pronaosului, în apropiere de scara ce urcă la turlă este zugrăvit portretul lui Oprea zugravul şi al ucenicului său Manole. Tâmpla de zid păstrează vechea pictură bizantină. Ctitorii sunt: în dreapta, popa Matei sin Dumitru Ghinescu ot satu Cioroiu, Dumitru deacon, nepot, are în faţă o copilă Dumitrana. În stânga, prioteasa Ioana cu o fetiţă în faţă ce are în mâna dreaptă o floare. Pe peretele sudic, Stana deaconeasa, Constantin brat popa, Crăstina, popa Constandin duhovnicu ot Fălcoi. Peretele nordic, popa Radu, brat preoteasa, Radu nepot lui Dumitru Ghenescu tatăl popii, Rada sin ego, jupâniţa Dumitrana, jupan Alexandru Farfareanu, vel crucearu. Pe peretii exteriori, în mici firide se găsesc scene biblice. Pe peretele exterior sudic e scris, dascăl Oprea zugrav ot Craiova, 1796. Biserica a fost ridicată la sfârşitul secolului XVIII – 1783, şi terminată de popa Matei Ghinescu în 1796.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12155952