Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, CaracalCod 1582


După cum aflăm din pisania în litere chirilice de deasupra intrării, Biserica Sfântul Ioan Botezătorul a fost „zidită din temelie cu cheltuiala şi cu osteneala dumnealui jupân Şerban Cojocario, ot Craiova, sin jupân Barbu şi dumneaei jupâneasa Maria fata dumnealui  Ion Cojocario“  în anul 1768  (leat 7276) „…prin hramu  sfîntului şi mai marelui Ioan Botezătoriu ku blagoslovenia prea sfinciei sale Kir episcopu Rămănicului din zilele prealuminatului şi prea înălţatului nostru domn io Alexandru voevod …“.

Arsă în anul 1802, este reparată de negustorul Ion Băluţă. Din alte două pisanii aflate în interiorul bisericii, aflăm că aceasta a necesitat alte două reparaţii în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cea mai însemnată fiind executată în anul 1862.

Cu acest prilej a suferit modificări ca formă şi  dimensiuni, prin desfiinţarea a două turle mici şi înlocuirea lor cu una singură, clopotniţă, deasupra intrării, iar bolta centrală astupată prin rotunjire. De la a doua reparaţie din anul 1895, a rămas pisania care atestă că „Această sfântă şi Dumnezeiască biserică fondată la anul 1768 de Ştefan Cojocariu din Craiova şi soţia sa  şi Ion Starostea din Craiova, reparată în anul 1862 de Vasile Suditu şi Sofia Cazan şi alţii.

În anul 1895, August 25 reparat din nou cu bani ce biserica avut ca fond cu stăruinţa d-lor Ep. Vasile Suditu, Teodor Cazan, preotu Marin Stănescu şi dascălu Radu Drosu.“

Rămâne o enigmă că această ultimă pisanie ce reia istoricul bisericii, nu aminteşte nimic de reparaţia făcută de negustorul Ion Băluţă după anul 1802. Reparaţiile ulterioare din anii 1926, 1931 şi 1939  au dus la repunerea în valoare a unor sculpturi în piatră care încadrează intrarea bisericii şi ferestrele acesteia. Pictura din 1862 acoperă fresca originală, dar este o pictură de o deosebită valoare artistică, cu tablouri foarte expresive, încadrate cu chenare ingenioase şi foarte frumos colorate.

Biserica „s-a împodobit din nou“ în anul 1974, iar în anii 1998-1999 „s-a restaurat pictura interioară [..], s-a zugrăvit exteriorul, s-a vopsit acoperişul şi s-a împodobit biserica“. Preotul paroh al acestei biserici este Dinu Ion.

Biserica Sfântul Ioan Botezătorul a fost inclusă în lista monumentelor istorice.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12704474