Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Muzeul de Arheologie, CorabiaCod 1610


Muzeul a fost înfiinţat în 1951, cu un profil mixt: istorie, etnografie, ştiinţele naturii. Clădirea, monument istoric, a fost construită în 1907. Expoziţia muzeului este structurată pe două sectoare: artă populară şi istorie veche. Bogăţia aşezării de la Celei, începând cu urmele neolitice şi până în evul mediu, a alimentat mereu patrimoniul muzeal.

Colecţiile conţin piese arheologice, arme, unelte, ustensile casnice, ceramică, podoabe, numismatică, statuete din bronz şi marmură, monumente funerare, piese de arhitectură, piese epigrafice de o remarcabilă calitate, tezaure bizantine. Li se adaugă piese de ştiinţe ale naturii, paleontologie, de floră şi faună din zonă. De asemenea, o selectivă colecţie de etnografie şi artă populară, cuprinzând unelte şi ustensile legate de agricultură, pescuit, creşterea animalelor, tradiţii, piese de port popular.

Prima atestare documentară a localităţii datează din 1596, dar pe arealul său au fost descoperite urme de locuire încă din neolitic. La Celei a existat o puternică aşezarea daco-romană cu numele Sucidava şi un pod peste Dunăre construit în perioada împăratului Constantin cel Mare. Sucidava a fost distrusă de avari în jurul anului 600.

Străvechea aşezare a tribului dacic al sucilor, de unde şi denumirea cetăţii, poartă urme ale existenţei umane încă din epoca neolitică, mai precis din mileniul al IV-lea î.Hr., epocă reliefată, aici, în sud-vestul Olteniei, prin Cultura Vădastra, ce caracteriza arealul cuprins între Jiu, Dunăre şi Olt. Apoi, locuinţa eneolitică, descoperită pe platoul cetăţii, evidenţiază o cultură numită de specialişti Cultura Celei, care excelează printr-un fragment de ţesătură, cu aspect de pânză de sac, la ora actuală aceasta fiind unicat în sud-vestul Europei

Dezvoltarea aşezării s-a făcut în special după 1829, pe seama activităţilor portuare, cu precădere dedicate exportului de cereale. În 1864 începe construcţia portului nou, numit „Voievod Mircea”.

Localitatea Corabia a fost înfiinţată prin decret domnesc la 11 decembrie 1871, prin comasarea aşezărilor Daseva, Corabia şi Celei. La numi câţiva ani distanţă, avea să joace un rol important în Războiul de Independenţă, aici fiind construit podul de pontoane peste care au trecut armatele române în august 1877 şi tot aici fiind constituit cartierul general al armatei.

Corabia a devenit oraş în 1881. În 1887 este construită calea ferată Vâlcea-Piatra Olt-Corabia, care va impulsiona mai departe dezvoltarea oraşului.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net11675087