Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църква „Св. Йерарх Николае” – Мирчя Вода, КълърашCod 1241


Църквата, посветена на Свети Николае в енорията на Мирчя Вода, под формата на кръст, е издигната между 1909-1911 г. с постоянството на комитет от 30 души, с инициатор Илие Биган.

Църквата е осветена през 1911 г. от архиепископа на Букурещ Конон Аръмеску Донич. През 1962 г. е ремонтиран големият купол, а през 1971 г. е преправен покривът на църквата. Земетресението от 1977 г. причини някои щети, поради което през 1979 г., са изпълнени, въз основа на документация, одобрена от Светата архиепископия, общи ремонти на покритието на църквата, работи по варосване отвън и замазване на цокъла на  църквата.

Между 2000-2010 г., отвън, старата мазилка е свалена и измазана отново, и за първи път се реализира външно боядисване на църквата.

Кръстовидната църква е изградена от тухла, върху основите от добруджански чакъл и е покрита с ламарина. Има два купола на входа, на притвора и висок купол над наоса, всеки с метален кръст. С размери от 28 м дължина, 6 м ширина, 12 м при абсидите, с височина 8 м и 16 м при Пантократора, църквата ти създава приятна атмосфера на близост. Предверието на църквата е правоъгълно, с отваряне по фасадата. Притворът е покрит със полусферичен свод. Олтарът е полукръгъл отвътре и шестоъгълен отвън, покрита с полусферичен свод и отделен от наоса с иконостаса от липово дърво. Изографисването на църквата за първи път е изпълнено в масло, във византийски стил, през 1911 г., като документите не споменават художника, който е работил. Възстановено е през 1938 г. от известния художник на църкви и основател на Историческия музей в Кълъраш, Ница Анджелеску.

Работите по повторно изографисване на църквата са поверени през 2004 г. на художника Хорват Себастиан Ръдуку, тогава студент от Факултета по изящни изкуства в Яш, в масло, във византийски стил. От външната страна, по цялата обиколка на църквата, точно под стрехите са нарисувани медальони със светци.

Енорията има библиотека, която функционира. Енорията организира вероучителни дейности, както с енориашите, така и с учениците от енорията. Енорията Мирчя-Вода има енориашески дом, построен през 1932 г., като свещеник е бил Михаил Тиберий и има четири стаи, от които две са заети от Центъра за концентриране на националните активи на културното наследство в окръг Кълъраш, включително икони и стари книги.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12155898