Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Читалище “Петър Богдан”, ЧипровциCod 2118


Читалище “Петър Богдан “ – гр. Чипровци е създадено през 1909 г. Учередено е като ученолюбиво дружество под името “Пробуда“, това име носи до 1984 г. След което официално е преименувано на “Петър Богдан “ – чипровчанин, виден български историк и политик от XVIII век. През годините читалището се е помещавало в различни сгради. През 1968 г. в Чипровци се построява нова, модерна сграда, която става Дом на минъора, а нейно крило е читалището. От 1990 сградата е на МОК Чипровци, а от 2005 г е предадена на Община Чипровци. Създаденото преди 96 години читалище в Чипровци е духовният символ на една нова реалност. Пълнокръвен живот кипи в неговите зали. Постоянно действащи са женска фолклорна група, група за стари градски песни “Бели акации“, младежки танцов състав и група за обреди и обичаи.
Под компетентното ръководство на художествените ръководители, с майсторското участие на корепетиторите и труда на всички самодейци непрекъснато се усъвършенства и обогатява репертоара, разнообразява се дейността и се постигат високи резултати във всички прегледи, надпявания, фестивали, конкурси и други.
Участията на колективите са в различни мероприятия на местно, регионално, национално ниво и в чужбина – като прегледи на старата градска песен – Монтана, Враца, Варна, Петрич; “Старопланински събор“ – Велико Търново; участия в празници на много градове и села; участия в Копривщица, София – НДК, зала “Универсиада“, театър “Сълза и смях“; извън пределите на страната в Румъния – Банатска област, Сърбия, Турция, Украйна и Македония; участия в много благотворителни концерти.
Всички тези изяви донесоха на колективите при читалището много грамоти, препоръки, записи за телевизията и радиото. Функционират и различни кръжочни форми, като кръжок за изворен фолклор, чрез който се издирват, проучват и съхраняват местни легенди, приказки, обичаи, песни и традициите на региона. Издирвателската и проучвателска работа на читалищната институция допринася не само за издирване и съхранение на изворния фолклор, обичаи и традиции, а и за възобновяване на обичаите /Младенци, Покладе – общоградски зимен празник с участието на цялото население, Лазаруване, Иванов и Йорданов ден, Бъдни Вечер и Коледа и други/. Обичаите за спиране на дъжд и градушка, както и “Пиперуга“ – обичаи за дъжд, разработени и изнесени пред публика от самодейците се приемат с голям интерес не само на местна сцена, но и в много други градове. Работи се и върху диалектните думи. Вековна и все още поддържана от читалището е традицията в празнични дни да свири духовата музика в центъра на града за всеобщо увеселение. Под ръководството на музикален педагог в читалището функционира и школа по пиано и пеене. Библиотеката като неразделна част от читалището разполага с 25 501 тома литература. Има две заемни – за възрастни и деца, в които се провеждат различни мероприятия по направление работа с книгата и читателите, като отбелязване годишнини на поети и писатели, музикални дейци, художници и други, представяне на нови авторски книги. Работата с децата и учениците е целогодишна. Чрез проект разработен и защитен пред фондация “Отворено общество” библиотеката обогати фонда си със справочна литература . Читалище “Петър Богдан“ има реализирани проекта “Да бъде и след нас дори“ към проект “Читалища“ и през 2001 г пред Национален фонд “Култура“ – “Торлаци смо, юнаци смо“. Успешното провеждане на първи фолклорен събор финансиран от Национален фонд “Култура“ и последвалите го два събора след това показват голям интерес от страна на участници, гости, медии, учени и турлаци от двете страни на Стара планина – Сърбия и България. През 2006 г. читалището в партньорство с община Чипровци и Център за работа с деца – гр. Чипровци реализира проект „Песента на Балкана и разказът на Огоста” по Програма „Обществен форум”, който включва фолклорен събор, концерт в местността „Манастира” и фолклорна експедиция. През 2007г. читалището изпълнява още два проекта към Министерство на културата, което значително подпомага работата на екипа и активността на хората за запазване на обичаите и обогатяване на културния живот.
Народно читалище „Петър Богдан” е вписано в регистъра за сдружение с нестопанска цел през 1997 г. Цел на сдружението е: да задоволява потребностите на гражданите, свързани с: развитие и обогатяване на културния живот; запазване на обичаите и традициите на българския народ; разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата; възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание; създаване на условия за развитие и изява на творческите способности на младото поколение; издигане културата на труда, бита и отношенията между хората; възпитаване в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12185249