Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Читалище „Постоянство”, ЛомCod 2119


Народно читалище “Постоянство“ е самоуправляващо се културно-просветно сдружение на населението на град Лом, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи. Читалището е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по закона за народните читалища. Неговата цел е да задоволява потребностите на местните общности, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и традициите, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата, популяризиране регионалните достижения във всички сфери на обществения живот, осигуряване на достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии.
За първи път в нашата история и език думата “читалище” се появява в Лом в светското училище на учителя възрожденец и патриот Кръстъо Пишурка през 1848 година. Много от дописките до “Цариградски вестник” от Лом и Видин говорят, че читалището съществува далеч преди официалното му откриване на 23 април 1856 г. Според Димитър Маринов първото откриване на читалището станало на 27 октомври 1852 г. Читалището ражда и първия български театър през 1856 г. Първата играна пиеса е “Многострадална Геновева”. Кръстьо Пишурка става родоначалник и създател на първия български театър – пръв режисьор, постановчик, сценарист и артист. В същата година се играе и второто театрално представление “Велизариевата опера”, което е съпроводено с музикални изпълнения на малък оркестър. За многостранната културно-просвета дейност на читалището свидетелстват двата издадени юбилейни сборника по случай 70 годишнината и 100 годишнината на читалището през 1927 и 1956 г. Ехото от любородното читалищно дело продължава да трепти и да живее чрез културните начинания – библиотека за деца и възрастни, срещи с творци, театър, фолклорен ансамбъл, формация за стари шлагери ”Екатерина Ванкова”, школа по изкуствата. И днес, близо век и половина, читалище “Постоянство” доказва неоспоримо приноса си за оцеляване на народността ни, на нашия език и култура.

Библиотека
Библиотеката при НЧ ”Постоянство” – гр. Лом е създадена през 1848 г. към училището, където е учител Кръстьо Пишурка. Тя е общодостъпна, най-голяма на територията на община Лом. Притежава над 107 000 библиотечни единици – книги, периодични, графични и картографски издания, диафилми, видеокасети, богат музикален фонд, много ценен нотен материал.
Тук се съхраняват 163 старопечатни, редки и ценни заглавия. Друг ценен фонд е краеведската сбирка, която наброява 270 тома. Ежегодно се обслужват над 3 000 читатели и се раздават към 36 000 тома. Най-новата дейност, която се извършва в читалищната библиотека е автоматизацията на библиотечно-информационните процеси. От 2004 г. е въведен програмния продукт “Автоматизирана Библиотека” АБ и е осъществен достъп до Интернет.
Театър
Творческият път на театър “Кр. Пишурка” за изминалите 150 години респектира не само със своите 483 постановки, но и със заглавията на играните пиеси. Сред тях се открояват “Иванко” (В. Друмев), “Хъшове” (Ив. Вазов), “В полите на Витоша” (Яворов), “Свекърва” (А. Страшимиров), “Големанов” (Ст. Костов), “Ревизор” (Гогол), “Ромео и Жулиета”, ”Отело”. От 1971 г. с ломския театър безвъзмездно работи Леонтина Ардити.
Поставените от нея над 20 пиеси донесоха на състава високи отличия, а на публиката – незабравими преживявания. Постановките “Районна болница” (Хр. Бойчев), “Представянето на Хамлет в село Долно Туткаво” (Иво Брешан), “Госпожа Министершата” (Бр. Нушич), “Гори Тилилейски” (Елин Пелин) и “Ловченският владика” (Т. Икономов), бяха отличени с престижни награди на националните фестивали в Тополовград и Каварна.
Оперетен театър
Корените на оперетното изкуство трябва да търсим още в далечното минало – на 12 декември 1856 г. в Лом е представена “Велизариевата опера”.
Ломският оперетен театър е основан на 1 декември 1923 г. На 13 март 1927 г. се е състояла премиерата на оперетата “Мамзел Нитуш” от Ерве под диригенството на Петър Евстатиев, основател на оперетния театър. От тогава до днес са представени на ломска сцена 55 постановки от българската и световна класика, много концертни и други изяви.
Ярко доказателство за това са постановките като “Графиня Марица”, “Царицата на Чардаша”, “Холандска женица” и “Баядерка” от Калман, ”Веселата вдовица” и др. За своите художествени постижения оперетният театър е награждаван с орден “Кирил и Методий” – първа степен 1973 г., Национален първенец – 1953 г., лауреатски звания и медали от II, III, IV, V и VII републикански фестивали на художествената самодейност и звания “Представителен” оперетен театър през 1983 г. на VI републикански фестивал. Записът на юбилейния спектакъл на “Веселата вдовица” по случай 75 годишнината на оперетния театър намери място в “Златният фонд” на Българското национално радио.

Танцов ансамбъл “Дунав”
Танцов ансамбъл “Дунав” е създаден през 1976 г. Главен художествен ръководител и хореограф е г-н Първан Първанов. Високата хореографска подготовка позволява на изпълнителите да включват в своя репертоар танци от всички етнографски райони на България. Фолклорната група поддържа репертоар от 20 танца, които са смесени, еднородни и камерни. В танцовия ансамбъл участват около 30 танцьори и оркестър от 6 музиканти. Фолклорният състав с успех участва в международни фестивали в Македония, Гърция, Турция, Италия, Полша, Румъния и Франция.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12699478