Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Базилика Адамклиси, АдамклисиCod 1236


На югозапад от централната точка на кръстовището двете основни оси на движение е построена грандиозна гражданска базилика, наречена forensis.

Базиликата е с площ 18 x 50 м, с дълга ос ориентирана към север-юг и разделена на три кораба, с два реда колони с големи размери.

На място са запазени само по 18 колонни основи върху всяко подравняване.

Конструкцията е издигната от стени, дебели около 1 м, от неравномерно начупени камъни, които са свързани с хоросан, смесен с натрошени тухли. Това, което се пази днес, е само малка част от тази стена, малко вдигната над нивото на пода.

Достъпът ставал както откъм cardo, така и от  decumanus maximus. Дългите страни са оборудвани с „подпори“ (12 по всяка страна).

Криптата, разположена под паважа, в източния край на средния кораб, е представена като правоъгълно помещение (2,70 м/2,30 м), висока 2,50 м, покрита с полуцилиндричен свод, ориентиран към И-З, изцяло сринат.

Достъпът до криптата е ставал през наклонен коридор, дълъг 4,20 м и широк 1,15 м, граничещ със стени, дебели около 0,70 м, разположен по средата на западната страна на помещението. В коридора най-вероятно е имало дървена стълба, тъй като не е намерен никакви останки от къменни, мраморни или тухлени стълби.

В криптата са намерени останки от пет човешки скелета, без нито една следа от ковчег или инвентарен предмет, с изключение на малък месингов пирон или дървена кутия за реликви.

Вътре в криптата са намерени също ъглово парче от мраморна плоча, дебело 4 см, три дребни фрагмента от жълта мазилка, един фрагмент от амфора, върху който се отличавала останка от надпис с червена боя, други керамични фрагменти, повечето от късни амфори, и един фрагмент от стъклен съд с релефна украса. В близост до криптата, на 1 м дълбочина, е намерена крушовидна лампа, местно производство, украсена по ръба на диска с кръгчета и знака на релефен кръст, а по-долу, с около половин метър, в изгорен слой, принадлежащ на края на IV – началото на V век, друга крушовидна лампа, с микроазиатски произход, изработена от паста и с висша техника, с орнамент розетка около отвора за масло, а по ръба на диска низ от лоза с гроздове, символи на християнството на първите векове.

Базилика forensis в Трофея на Траян е подобна на тази в Помпей, имайки като нея, по дългата ос, срещу главния вход тясна страна, запазено място.

Като цяло, тези конструкции са имали централен кораб, наклонен спрямо страничните.

На горното ниво са практикувани галерии, място за среща и за разходка.

Описанието на една базилика и на нейния смисъл е предадено от Витрувий (V,1). Базиликата от Трофея се вписва в параметрите, описани от Витрувий.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12488398