Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Вековните дъбове на Черногор, с. ЧерногорCod 2454


Село Черногор се намира на западната граница на областта Лудогорие, наричано още на турски Делиормана. Районът в миналото е бил покрит с гъсти, вековни дъбови гори. За да се добият нови площи за земеделие, горите постепенно били изсечени, а масово това ставало след 1947 г. , когато се създава Държавния завод за добитък – ДЗД „Янко Забунов“ в землището на селото. Сега край Черногор са се ширнали ниви с пшеница, царевица и слънчоглед. На сред нивите, като самотни великани, са останали само две вековни дървета летен дъб (Quercus robur), наричани от местното население – Голямото и Малкото меше. Намират се на около 3 км от селото. Голямото меше е с обиколка в основата на дънера 7 м и обиколка на стъблото 4,50 м. Предполага се, че е на над 400 години. Обиколката в основата на малкото меше е 5,50 метра, а на ствола му – 4,10 метра.
Съществува легенда, предава от уста на уста, от поколение на поколение, според която дърветата около селата Карахадърлар (с.Черногор) и Дели Исуфлар (с.Красногор) били толкова дебели, че 2-3 души не можели да ги обгърнат. Там живеело тайнственото момиче, дало името на гората „Къз кория” (в превод от турски „Момина гора”). Момичето било крехко, недъгаво и безпомощно сираче, но затова пък с неподозирана жажда за живот. Грешница, която не искали ни на земята, ни на небето. Та то само садило гората. Хората не смеели открито да казват, че сирачето било нападнато и насилено и от отчаяние само отнело живота си.
След смъртта си девственицата се превърнала в мистична, тайнствена самодива- неземно красива, вечно млада мома, с дълги руси коси и чародеен поглед. Вечер като изгреела месечината, самодивата танцувала и пеела около дърветата и по зелените морави. Но ако видиш Самодивата не трябвало да я гледаш в очите и да я слушаш, защото щяла да те погуби. Живеела под старите дървета, които осветявала с тайнствена бяла светлина. Излизала навън само нощем и се скривала отново с пропяването на петлите. Ревниво пазела своите обиталища и онзи, който наруши владенията им, изчезвал безследно или се разболявал от нелечима болест. Хората чували нейния смях и трополенето й, но виждали само неясна светлина между клоните на дърветата.
Самодивата била пазителка на гората и никой не смеел да вдигне ръка да сече от нея. Тучните поляни били застлани с плътен зелен тревен килим, но там не пускали на паша едър добитък, а само малки агнета и млади телета, и то едва след Гергьовден. Затова еднакво я тачели и мюсюлмани, и християни. Събирали се заедно и там под черните сенки на вековните дървета празнували Гергьовден (Хъдърлез), колели курбан за здраве и правели заедно молебия за дъжд.
Последното молебие в гората „Къз кория” е направено през 1947 г. преди масовото й изсичане. На всяко семейство тогавашната власт на току-що създаденото ДЗС (Държавно Земеделско Стапанство) раздало по едно от тези огромни мешета за дървен материал за направа на греди за строеж на къщи, корита за животни, бъчви, каруци и само малцина хора отказали, помнейки легендата за босоногата Самодива. От мешетата се възползвали предимно новите преселници от Северна Добруджа, заселили се в селото след 1940 г., пренебрегвайки или незнаейки премълчаваните истории за прокълнатата гора.
С изсичането на гората изчезнала и Самодивата, но тя не престанала да напомня за себе си. Говори, че до ден днешен си отмъщава за сторено й, като носи нещастие и смърт, на тези които използвали дървесина от гората или камъни от старото турско гробище, където било погребано и самото момиче.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net13084873