Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Градището до село ПисанецCod 2318


Село Писанец се намира на 30 км. югоизточно от град Русе, край пътя Русе – Разград, по р. Бели Лом. Около селото има старобългарско градище върху два хълма, които са играли стратегическа роля в региона през 13-14 век. По това време крепостта е била равна по значимост на средновековния град Червен. Писанец, заедно с Червен, е регионален център на старата българска желязодобивна индустрия.

Тракийската, антична и средновековна крепост „Малкото градище” или ”Българско градище” се намира на 1.4 km югоизточно от центъра на село Писанец, върху скалист нос, заобиколен от стръмното дере на река Русенски Лом. Има неправилна силно издължена форма в посока север- юг. Заедно с „Голямото градище“ се образува двубазисна крепост от рода Трапезица- Царевец. К. Шкорпил подробно описва крепостта с трите защитни пояса, от които сега е запазен най- южният. Неговото трасе сега се очертава под насип, висок около 8-10 m, като на места личат и камъни. В западната част на южната стена се издигат две могилообразни възвишения- тук всъщност са били две кули (кръгла и правоъгълна, за които говори К. Шкорпил). Между тях се е намирал входът. Пред стената минава ров, широк 3 m. В защитената площ личат останки от разрушени сгради.

Над махала Драката може да видите едната от двете Кралимаркови стъпки. По поречието на Бели Лом има множество скални ниши и пещери, някои от които са използвани за църкви и манастири. В една от тях е отбелязано името Испор – така местните хора произнасяли името на хан Исперих.

Обитавано почти без прекъсване в продължение на хилядолетие, селището предполага съхранена обредност, топонимия, вярвания. Интересни за посещение са „Пробития камък“, който се намира на ръба на скален венец в края на гората Могилите, 2 км югозападно от селото. Под него е реката и местността Камберица, отсреща на около 50 метра по права линия е Казън канара. Пробитият камък е издълбан в хоризонтална скала кръгъл вертикален отвор с правилна форма и диаметър 1 метър, дълбочина 142 см. от нивото на земята. Според изследователите камъкът е култов обект от времето на българското езичество. Любопитни са също отвесната скала Мамула до рибарниците, Голямата пещера и др.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net8821195