Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Групова Статуя На Рибари, КонстанцаCod 1133


През 60-те години са поискали от скулптора Корнелиу Виргилиу Медреа (1888-1964), пластичен скулптор, кореспондентен член на Академията, реализирането на една групова статуя, която да допринесе почитане на работата на рибарите.

През XIII век Великото море (както е било наричано тогава Черно море) е било доминирано от италианските търговци от Генуа, които са спомогнали за развитието на града. След това, Констанца е претърпяла спад под османското владичество, превръщайки се в едно обикновено село, обитавано от гръцки рибари и от татари животновъди на коне и овце.

С минаване на времето, построяването на железопътната линия превръща Констанца в град,  имащ особеността, която се среща в други пристанища, руски, украински и български: туристическа навигация и за индивидуален риболов (развита преди войната, а и днес много разпространена в останалата част на Европа).

Първия закон на риболова е бил приложен през 1896 г., основан от великия учен Григорий Антипа. Този етап се характеризира с модерен подход към риболова и рибовъдството, опазване и рационално използване на рибния фонд, създаването на изследователски звена, създаване на средно образование в областта – училище за рибарство и аквакултури Гюргево (1928г.).

Първоначално статуята на рибарите е поставена на земята, след като около нея е построен басейн, който да донесе по-близо до реалността концепцията за групова статуя.

Корнел Медра е роден през 1888 г. в село Миеркуреа Сибиулуи, в семейство с произход от комуна Галда де Жос. След гимназията в Алба Юлия и Училището по Изкуства и Занаяти в Златна, Медреа следва в Училище за Декоративни Изкуства в Будапеща (между 1909-1912г.), където е работил със скулптора Гьорги Зала (György Zala). Между 1912-1913г.  пътува в различни европейски страни, посещавайки  музеи на изящните изкуства.

От 1914г. участва в Официалните салони в Букурещ, на изложбите на групите „Артистични младежи“, „Румънско изкуство“ и т.н. Излага на Венецианското биенале (през 1928г., 1938г., 1956г. и 1958г.) и на много други художествени събития в чужбина.

Между 1939 – 1964г. той е бил преподавател по скулптура в Академията за Изящни Изкуства в Букурещ (съответно Институт „Николае Григореску“).

През 1955 г. той е избран за член на Румънската академия на науките.

Корнел Медреа е практикувал всички жанрове на скулптура, култивирайки пълни, здрави форми, имайки за идеал простотата на реалността. Портретите, сериите за майчинство, исторически пресъздавания (Даргош Войнеа и Зимбрул), алегорични представяния (Атлас, Рибари, Победа) се събират проява

Корнел Medrea практикува всички жанрове на скулптура, култивиране форми пълни, здрава, с простота идеална реалност. Портрети, серия майчинство, исторически пресъздаване (Dragos Voda и бизони), алегорични изображения (Atlas, рибари, Victory) се събират към проявлението на изобилие, на един оптимизъм, основан на разбирането на човешкия образ.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net10356536