Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Детски Клуб, СегарчяCod 1410


Детски клуб Сегарчя е едно от местата, в които повечето деца в Сегарчя провеждат допълнителни извънкласни дейности.

Сградата, в която Детски клуб Сегарчя работи е построена през 1886 г. и се финансира от Кралския двор и е функционирала като девическо училище. През 1970 г. се създава Пионерският дом и по-късно, през 1989 г., е обявен за Детски клуб.

През учебната 2007-2008 година сградата е ремонтирана, осигурявайки приятна среда за учениците да работят.

Детски клуб Сегарчя е образователна институция, в която протичат образователни и обучителни дейности извън часовете в училище. Дейността е организирана в кръгове, на групи за начинаещи, напреднали и успеваемост, насочени към задълбочаване и допълване на знанията, придобити в училище, развиване на умения, според призванието и желанията на учениците. В дейностите, организирани от Детски клуб Сегарчя, могат да присъстват деца в предучилищна възраст, ученици в основното и средното образование.

Детски клуб Сегарчя има:

– 560 ученици, от които предучилищни: 90, начални: 180, гимназиални: 230, лицей: 60;

– 90 ученици са роми, т.е. 24% от училищното население.

Детски клуб Сегарчя работи с 5 кръга. Предлаганите курсове са безплатни.

Произходът на думата „Сегарчя” идва от комбинацията на две думи: „seges“ = поле, терен, обработваема земя на латински и “ arcesitus “ = най-търсеният, най-издирваният, мечтаният. Чрез комбинирането на тези две думи се е стигнало до формата „Segarcea“, което означава „много желаната земя “ или „много мечтаната земя“ за онези бегълци, които са се скитали много из гората.

Значението на думата „Сегарчя“ би могло да бъде: далечно село, село на хората бегълци, исканото село, отговарящо на мечтите им, със стратегическа позиция и заобиколено от плодородни земи.

Първата форма на името на селото, намерена в документи, била Сегарчя. С течение на времето мястото е носело различни форми на името Сегарчя: Сигарчя, Сагарчя, Сегарчя, Сегарчя.

Първото документално споменаване за съществуването на имот в Сегарчя е в акт от 10 юни 1416 г., написан в Арджеш, по време на царуването на Мирча чел Бътрън. Чрез този документ, владетелят дава именията на боляри. Сред болярите, които са подписали акта, е боляр на име „Драгомир от Сегарчя“. Съществуването на имот Сегарчя предполага и съществуването на една човешка общност, която е работила на този имот, общност, която формирала село, взело името си на този имот. Възрастните казват, че, в началото, селото се намирало в точката, наречена Долината Оании.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12488998