Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Етнографски Музей, СтежаруCod 1553


Етнографията е наука, която класифицира народите по света, изучава композицията, произхода и разпространението им, проследява еволюцията на тяхната материална и духовна култура, нравите и особеностите на начина им на живот, взаимните културно-исторически връзки и др. Използвана е в антропологията и в някои клонове на социологията.

Етнографският музей Стежару е открит през 1982 година.

Колекцията излага в 4 помещения археологически и умизматични предмети, документи и предмети от паметна история (местна), етнографски предмети (народни носии, интериорни предмети, домакински предмети и битови предмети).

Стежару е комуна в Мунтения, съставена от селата Браткову, Гресиа, Сочету и Стежару (седалище).

Според преброяването на населението от 2011 година, населението на комуна Стежару е 1.968 жители, по-малко в сравнение с предходното преброяване от 2002 година, когато са регистрирани 2.318 жители. По-голямата част от жителите са румънци (94,66%). За 5,34% населението, етническата принадлежност не е известна. От гледна точка на вероизповеданието, по-голямата част от жителите са православни (93,45%). За 5,34% от населението, не е известан религиозната принадлежност.

Специфичните за зоната дейности визират:

– местната публична администрация;

– земеделие – зърнени житни култури (жито, ечемик, овес, ръж), смолисти растения (царевица, слънчоглед), лозя, зеленчуци, зоотехника (говеда, свине, овци, кози, птици, пчелни семейства);

– лесовъдство.

Основни икономически дейности:

– мелене и хлебарство;

– търговия;

– предоствяне на услуги;

– растениевъдство.

Други туристически обекти в комуната визират:

– 4 православни църкви;

– археологическо място в село Гресиа;

– гората Дидещ-Няга;

– ловен фонд и хидрографски басейни за риболов.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12704501