Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Задруга на майсторите на народни художествени занаяти, РусеCod 2297


Задруга на майсторите на народните художествени занаяти(ЗМНХЗ)“ е уникална 40 годишна българска организация, чиято основна цел е да съхранява, развива и популяризира народните художествени занаяти като част от културното наследство на Балгария.

Национално сдружение – „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти“ (ЗМНХЗ) към момента е най-старото, действащо занаятчийско обединение в България.
ЗМНХЗ е създадена през 1967 година и въпреки превратностите на обществено-политическото развитие продължава да съществува и до днес. Това е така понеже Задругата постепенно се превърна от професионална в творческа организация. Основната й цел стана съхраняване и развитие на традиционните занаяти, с акцент върху техните художествени качества – онази сплав между приложност и изящество, която те кара да се усмихваш. Друга много важна задача на Задругата е обучаването на нови майстори и откриването на самородни таланти, които да продължават автентичните, народни традиции в занаятите.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12874560