Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Конезавод „Дор Мърунт”, Дор МърунтCod 1263


Конезаводът в Дор Мърунт е основан през 1953 г. и става много известен със своето коневъдството и о отглеждането на раса Румънски рисак. Заедно с тази раса, тук се отглеждат няколко коне от расата Румънска полутежка, предимно за обслужване на звеното.

В началото конете са донесени от конезаводите  Жегълия и Сегарчя. През 1957 г., конезаводът минава в собственост на GAS Сигиряну до 1968 г. Отделя се през 1971 г., когато работи към Републиканския център за отглеждане на расови коне. От ноември 2002 г., конезавод Дор Мърунт принадлежи на Национално предприятие за горите – Ромсилва, съответно на Горска дирекция  – Яломита, а тя е подчинена на Горска дирекция – Кълъраш. От самото начало, целите на конезавода са отглеждане на расата Румънски рисак, производство на растителни култури, но също така и склад за публично оплождане да подобряване на расите коне.

Конезаводът е предназначен за отглеждане на расовата младеж Румънски рисак, но и за производството на растителни култури. Също така е публичен склад за родословни жребци, за публично оплождане, за подобряване на конете с голямо отглеждане.

Конезаводът Дор Мърунт отглежда две раси:

– Румънски рисак – е част от групата на расите рисак, които имат обща черта способност за скоростен тръс. През последните десетилетия се утвърждава като раса, като във формирането й присъства главно американския рисак (85%), рисак Орлов (10%), френски рисак (до 5%) и руски рисак (в 5%); Също така в рамките на сложните кръстосвания, направени за формиране на расата, е използвана и кръвна инфузия с видовете Нониус и Фуриесо – Северна звезда;

– румънска полутежка – междинна раса за теглене. Формирана е с кръстосване на коне от расите Arden, Липицанер, рисак с местни яломишки кобили, бидейки кон, адаптирани към условията на румънската равнина и генерично наричен „Полутежък от Дор Мърунт“.

Основната материална база се състои от: 6 конюшни, 2 коридора за движение; 7 фенера, склад за концентрати с капацитет от 300 тона, механичен цех, административни офиси, земеделска земя.

В състава на конезавода влизат жребци за публично оплождане, младеж, спорт и почивка.

Конезавод Дор Мърунт предлага:

– жребци за разплод за станциите за публично оплождане;

– експертни съвети за отглеждане конете, с цел подобряване на расите в частния сектор;

– обездки и обучение за младите коне.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12678194