Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Крепостта Карсиум, ХършоваCod 1190


Римската и римо-византийска крепост Карсиум е построена вероятно над гетско укрепление още от втората половина на I век сл.Хр. В началото на  II век сл.Хр. по време на дакийските войни, през 103 г. сл.Хр.,  император Траян подсилва укреплението с каменни стени.

Крепостта е споменавана често във всички документи на древността, започвайки от  II век пр. Хр.  до началото на VII век (Птолемей, Табула Пеутингериана, Итинерариум Антонини, Нотитиа Догнитатум,  Хиерокле, Прокопий, Георгафът от Равена) с името Карсум, Карсио, Карсо, Карсос.

Най-вероятно, топонимът има тракийски произход и е свързан със скалистия аспект на мястото. Крепостта е построена на брега на река Дунав в близост до най-важния пасаж, към Полето Яломица.

Тук се гарантира бързото преминаване на стокиte от западния бряг на Черно морe към човешките общности на югоизточните Карпати.

Също така, крепостта е имала ролята да пази и защитава най-важния брод за преминаване през Дунав, която е осигурявала връзката между румънските общности с тези от западния бряг на Черно море, а по-късно с хората от южната част на Балканския полуостров. През първите християнски векове тук е процъфтявал икономическия живот. Доказателство за това са архитектурните елементи, открити още от миналия век, изработени от мрамор, големия брой открития – керамични съдове, монети, стъкло. Живот, сравним с този в големите градове.

Историческите извори сочат гибелта на града и неговото възстановяване при император Константин Велики и Юстиниан. По-старите проучвания, но и по-новите са открили археологически материали с голяма научна и  музеографска стойност, във фортификацията, най-вече в некрополите. Хършова е известна с най-голям брой военни колони (римски пътни терминали) в Добруджа: десет досега.

Това показва, че властите са ремонтирали и поддържали в древните времена, при оптимални условия, постоянно, пътищата, които са осигурявали връзката, или по дунавския лимес, или в провинцията с  другите места. Оттук произлиза и значението на древния град като търговска и транзитна зона, както показаха изключителните открития, направени с течение на времето.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12880163