Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Крепостта Улметум, ПантелимонCod 1204


Латинското име Улметум означава на румънски „гора от брястове”. Останките от форта Улметум са открити от Василе Първан, започвайки с първата му кампания археологически разкопки от 1911 г., и обхваща надписи и статуи от епохата на Римския упадък. Археолозите от Констанца са установили, че в края на IV век, крепостта Улметум  е подслонила стотици федарати готи, които получили правото да се установят в тази зона. По повод на разкопките, в центъра на крепостта е открит гробът на германски благородник, което противоречи на хипотезата, че некрополите се намират само извън населените места.

Разположена в северозападния край на Пантелимону де Сус, крепостта е построена в края на IV век и началото на V век, вероятно при Теодосий Велики.

Между своите стени включва много сгради с разнообразни помещения, както са военните казарми, една базилика и вероятно, военен щаб. С известни прекъсвания, продължила до края на VI век и началото на VII-ми, към края на римо-византийската епоха.

Това е укрепление, интегрирано в категорията малко или средно, което постепенно е станало укрепено селище и което през V век p.Chr., е нападнато и почти унищожено от последователни хунски вълни.

Историци от Констанца са открили, че след трите хунски вълни през 420 -450 г. Улметум запада, като през следващия век е с проблемна история. Така, са открити още крехки следи на обитаване, после, в края на VI век укреплението е изоставено. В даден момент Юстиниан (525-565) заповядва възстановяването на крепостта, а византийските военни заловили и наказали бандите крадци, които сеели хаос в района на крепостта.

Сред военните звена, разположени във времето, могат да се споменат Cuneus equitum scutariorum и Paedatura lanciarium iuniorum. Планът на разполагане е с формата на правоъгълен триъгълник, с извита хипотенуза. По ъглите укреплението има три кръгли кули. Също така има две порти, заградени от по две кули с полукръгла предна страна, под формата на буквата U. На югоизточната страна се намират четири правоъгълни кули, към които се добавят още по две кули със същата форма, по една от двете страни на крепостта. Според някои мнения, майсторите, които са работили по построяването на укреплението са от тракийското пространство, съществувайки многобройни прилики в плана на други центрове от същия период, издигнати в Тракия.

Систематичното археологическо изследване в крепостта продължава една година. Важните открития направени от екипа археолози в Улметум водят до по-добро валоризиране и популяризиране на обекта.  С цел реализирането на този обект са необходими почистване, възстановяване и издигане на постройката на крепостта, възстановяване на паметниците във вътрешността.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12688570