Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Лепенишки Светилищен Комплекс, БелоградчикCod 2649


„Лепенишки светилищен комплекс“ (среща се също като „Скално светилище „Чачин камък“) е вероятно непроучено древно култово място, което се намира на около 5 km от гр.Белоградчик (Област Видин).
Скалният масив на който е разположен светилищният комплекс се намира срещу природния резерват Белоградчишките скали, като от скалното възвишение има видимост към целия южен, източен и западен хоризонт. Скалата е сравнително равна и на места посредством естествените процеси на ерозия и изветряване са се образували сравнително равни своеобразни площадки, удобни за обработване.
На една от тези площадки е издълбан петроглиф, който според някои представлява модел на Слънчевата система. Около това издълбаване се наблюдават и други символи изсечени в скалата – око, квадрат, кръг и триъгълник с точка в средата. На около 10 m от петроглифите върху друг голям скален масив се наблюдават множество вкопани в скалата ями и улеи. На този етап главно служители от Историческия музей в Белоградчик и алтернативни изследователи изказват предположения, че това са останки от мегалитно светилище, което е служело и за древна обсерватория, която е свързана с още няколко подобни обекти разположени около Белоградчик, но никой от тези обекти все още не са проучени от специалисти.
Т.нар. „петроглифи“ са известни на обществеността в Белоградчик още от началото на 1980-те, но съществува и твърдението, че са изсечени от конкретен човек приблизително малко преди обнародването им. Въпросното твърдение никога не е потвърждавано или отхвърляно от независим източник. Според българската археоложка Сара Татарова (Исторически музей Белоградчик), петроглифите трябва да бъдат изследвани от специалисти по археоастрономия, които да се произнесат по автентичността, предназначението и датировката на обекта. Сега хипотезите за възрастта на петроглифите се движат в много широк диапазон – I – III хил.пр.Хр.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12181676