Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Международен Турнир по Петанк, ШаблаCod 2091


Петанк идва от френски и е спорт свързан с хвърляне на метални топки. Играе се на площадка с размер 15 на 4 метра. Настилката може да е различна – пясък, трева и др. В средата има дървена топка наречена кошонет с диаметър 25—30 мм, а металните топки са 70,5—80,0 мм, и тежат — 650—800 г. Целта е при хвърляне металната топка да спре възможно най-близо до дървената или да удари топка на противника, за да я отдалечи. Топките по-близки до целта от най-близката на противника се броят за точки. Играе се до 13 точки.
Петанк позволява да се поддържа добра физическа форма без прекалени усилия и дава възможност за общуване с приятни хора в непринудена обстановка. Петанк се играе от всички възрасти – от деца до пенсионери, като и от хората в неравностойно положение, деца освободени от учебни часове по физическо възпитание.

Всяка година в Шабла се провежда международен турнир по петанк.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12186953