Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Национален Педагогически Колеж, КонстанцаCod 1120


След реинтегрирането на Добруджа към старната, през ноември 1878 година , се проявява голям и постоянен интерес към проблемите на образованието.

Трудът на основател на училища на човека и патриота Йон Бънеску е увенчан чрез създаването на Редовното училище в Констанца. Известният политик Таке Йонеску, министърът на Вероизповеданията и на общественото образование по онова време, който, на 22 октомври 1893 година, подписва заповедта за създаване на училището, „с цел да подготви учители и преподаватели за Добруджа“, информира Йон Бънеску, че, от 1 ноември, му се възлага управлението на Редовното училище.

Училището имало ученици момчета, завършили 4 класа, без значение на възрастта, „ученици, събирани от селата даже и от Бънеску“. В училищната програма се предвиждало, рядко срещано в други части на света, и изучаване на турски и български езици, за да дадат на образованието възможността за по-голяма душевна близост до етносите, с които се съжителствало, като училището е трябвало да бъде тяхна спойка.

Ръководено от трудолюбив и знаещ директор, подпомаган от избрано учителско тяло, училището „обещавало много“. През септември 1895 година, по случай откриването на моста в Чернавода, Редовното училище е посетено от крал Карол I, придружаван от Таке Йонеску и от генерал Поенару, „които останали напълно удовлетворени, като кралят поздравил директора за начина, по който намерил училището“.

На 1 юли 1896 година, от финансови съображения, Редовното училище е разпуснато, а учителите ще формират дидактическото тяло на гимназия „Мирча чел Бътрън“, създадена на датата на разпускане на Редовното училище.

Развитието на морския регион и нуждата от добре подготвени учители, свързани с тези места, налагат отново да се създаде Редовното училище, през 1912 година, заедно с редовните училища в  Турнул Северин и Пиатра Нямц.

На 15 август 1916 година, министърът на Образованието, И.Г.Дука, изпраща телеграма до префектите да бъде съобщена на училищата. В телеграмата, между другото, се иска от преподавателите – мобилизирани или заместващи – да съберат учениците в училище и да им покажат важността на момента, който изцивяват, да им обяснят, че се бием „за правилна кауза“. Когато „тръбата изсвири“, между присъстващите към дълга се намирали и учениците разузнавачи, „редовни и  мирчовски“, които били разпределени по болиците и военните формирования. От техните редове са дадени първите жертви на Олтара на Родината и на Голямото Обединение.

След Съединението на Румъния, образованието от всички степени бележи значително развитие, както качествено, така и количествено. Редовното мъжко училище функционира до 1930 година, а Редовното женско училище между 1919 и 1938 година; Втората Световна Война прекъсва обучението в училищата.

През 1993 година, при честването на 100 години от основаването на Редовното училище Константин Брътеску, институцията получава почетната титла  Национален Педагогически Колеж „Константин Брътеску“, първия национален колеж в тази част на страната.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12699807