Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Остров Радецки край ТутраканCod 2446


О. Радецки се намира западно от гр. Тутракан и е почти долепен до брега. Лятно време при ниски води, ширината на канала между острова и брега намалява до само няколко метра. Показват се прекрасни пясъчни коси, които се ползват за плаж.
Въпреки своята близост до града остров Радецки не е облагороден, защото при високи води голяма част от него се залива. Покрит е с гориста растителност, като тук се намира единственото в България находище на блатен кипарис.
В горната част и северно от острова също се появяват прекрасни пясъчни коси, които биват посещавани от стотици водолюбиви птици, сред които пеликани, сиви чапли, малки корморани и др.
За да стигнете до острова извън сезона на ниски води, можете да се обърнете към местното сдружение по туризъм или към рибарите, които ще намерите на лодкостоянката в източния край на кейовата стена.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12900219