Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Пешеходен Маршрут – Село Стакевци – Местността „Писана Бука”Cod 2688


Обща продължителност на маршрута – 4500 м.
Общо три прехода:
1-ви преход – остър наклон
2-ри преход – равнина
3-ти преход – стръмен
Времетраенето на придвижване в една посока с бавен ход е 3 часа, а с по-бързо темпо – 2,5 часа. Пътеката по маршрута непрекъснато се редуват гористи с тревисти отсечки.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12484784