Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Пещера „Парасинска Пропаст“, БелимелCod 2138


Намира се в местността Парасинето. За пещерата се тръгва от североизточния край на селото, където свършва асфалтовия път и има чешма. От тук започват два коларски пътя. Десният път /на изток/ води до Боркова чешма и пещерите: „Лисича дупка“ и „Врелото“. За „Парасинска пропаст“ се тръгва по левия път /на север/ и след 600 м. се достига до голям каптаж. Пътя продължава покрай каптажа, а от дясно има борова гора. След 300 м по азимут 14(градуса) се достига до входа на пещерата, който се намира на 2 м в ляво от пътя.
Входа е разположен на полегат, открит склон, сред ниски скали. Има правоъгълна форма с размери: дължина 1,8 м. и широчина 0,80 м. Входа е лесен за намиране, и е много добре известен на местните жители. От входа на пещерата започва 11 м. отвесна камбановидна пропаст. От дъното в северна и южна посока се развиват две галерии.
Южната галерия е къса и сравнително ниска. Основната част на пещерата се развива в северна посока, където над преодоляването на 2 м. праг и тесняк се попада в широка и висока галерия, която води до крайната голяма зала на пещерата. Най-ниската точка на пещерата представлява малка кална заличка, през която периодично протича малък подземен поток. До нея води странична, стръмна и много кална галерия за излизането от която е необходимо да се използва помощно въже дълго около 5 м. Пещерата е много богата на вторични образувания. Почти навсякаде по тавана се срещат сталактити с различни размери-от цевични до масивни. По пода на много места има сталгмити с различни размери. По стените също има много образувания-ребра, завеси и др. Срещат се и сталактони с диаметър от 10 до 25 см. Крайната зала на пещерата е много красива. Тук се наблюдава рядко срещано струпване на щитове и барабани. Образуванията са бели с жълт и червеникав оттенък. Пещерата е обитавана от много голям брой прилепи. Времето за проникване е около 4 часа.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12880279