Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Природонаучен Музей, ДобричCod 2030


Природонаучен музей – Добрич се намира в началото на Градски парк „Св. Георги“. Създаден е през 1860 г. и обявен за паметник на парковото изкуство. Музеят е обект на Регионален Исторически музей Добрич.

Музеят има 2 изложбени зали:
В първата зала е представена експозицията „Природата на Добруджа“ – изградена на принципа на диорамите, като върху панорамни пана „оживяват“ различни природни картини с типични представители на добруджанската флора и фауна. Експозицията „Природата на Добруджа“ представя биоразнообразието на Добруджа, показано по неповторим и въздействащ начин. Към отдел Природа работи и лаборатория по дермопластика, която е разположена в къщата музей „Баба Вида“. Всички препарати са дело на Стоян Нонев, един от най-добрите препаратори в България.

Другата зала се използва за провеждане на временни изложби и образователни програми. В нея се представят гостуващи изложби с международно, национално и регионално значение и се провеждат разнообразни музейни прояви, като образователни програми, аудиториуми, извънкласни форми на обучение, четения, детски пленери и конкурси



Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net



12149756