Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Руините на Църква от Фунден, ФрунзънещCod 1282


Историят ана населеното място Фунден по румънските земи е свързано със съществуването на големи боляри. През април 1733 година , началникът Михай Чорану построява болярсия си двор на брега на езерото Фунден. Границата на имота на Чорану е съседна на имота на болярите Раду Дудеску, управител и сина му, главнокомандващ Константин Дудеску, други големи боляри от стра румънски род, които построяват още от 1732 година сегашната църква Свети Андрей от Фрунзънещ, намираща се днес в реставрация.

Според Михай Чорану, наследниците му стопанисват имота от Фунден до 1840 година, когато става собственост на Н. Гераси. Наследникът Гераси договаря в Париж задължения и, неможейки да ги изплати, е принуден да отстъпи имота на адвокат Думитру Мавродин. Имот Фрунзънещ става собственост на болярина Н. Амира, който нямал наследници и го дарява на държавата. Комуна Фунден е получена в резултат на сливането на селата Фунден и Фрунзънещ.

Изоставената църква във Фунден днес пази само останки от първоначалната стена, руини от църквата и камък от гроб. Надгробният камък на основателя, както  и неговата семейна гробница, осквернена и разрушена, са единствените свидетели на миналото.

В непосредствена близост до църквата се намира къщата на местни жители, които могат да разкажат много за мястото и за миналото на църквата. Събрани или от нещо чуто, или от прочетено, техните истории са много интересни.

В южния край на населеното място, слизайки около километър, се намира новата църква, и тя изключително красива. В тази църква, селяните се събират на служба и на молитва, за опрощение, благословия и помилване. Църквата е включена в списъка на местните исторически паметници. В комуна Фунден, служат две църкви. Те имат храмови имена Свети Йоан Кръстител и Свети Андрей.

В края на XIX век, комуната носела името Фунден-Гераси и била част от район Дъмбовица на област Илфов. Имала в състава си селата Бъдуляса, Димаке, Фунден, Першору и Зойкару, с общо население от 1432 жители, които живеели в  300 къщи. В комуната имало църква, смесено училище, водна мелница и ботаническа градина. По онова време, на сегашната територия на комуната, функционирала в същия район и комуната Фрунзинещ, която имала в селата Фрунзинещ, Лилиеч, Пицигая и Ораска 468 жители, които живеели е 110 къщи. И тук имало църква, смесено училище и водна мелница.

До 1925 година, много села са разформировани и  обединени, така че годишникът Сочек от тази година определя обединението на двете комуни под името Фунден-Фрунзънещ, в район Пантелимон на същата област, имаща 2720 жители и е съставена от селата Фрунзънещ, Фунден, Лилиеч и Пъроая.

През 1950, комуната Фунден-Фрунзнещ (наименована от определен момент само Фунден) е прехвърлена към район Брънещ и след това (след 1952) към район Олтеница от регион Букурещ. През 1968 година, комуната имала в състава си селата Фунден, Фрунзънещ и Пъроая, като последните са разформировани и обединени със село Фунден, и в резултат се получава комуната с днешния състав; тя се връща към област Илфов, който е основан отново. През 1981 година, регионално административно реорганизиране води до прехвърляне на комуната към област Кълъраш.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12898249