Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Селски Музей, ЛимануCod 1231


Създаден е с работата на членовете на Съюза на пластичните артисти в Букурещ, по случай направеното документиране, през лятото на 1960, на територията на Добруджа, колекцията включва съвременна румънска  живопис, скулптура, графика.

Комуната Лиману (Карачикула) е съставена от селата Карачикула, Иланлак, Хаджилар и Втори Май. Основите на селището са поставени от 35 германски семейства от Басарабия. През 1938 година името на комуната се сменя на Лиману, а прилежащите села стават: Лиману, Хаджиен, Вама Веке  2 Май, имена, които са запазени и до днес.

Според историческите документи, комуната Лиману е документирана за първи път през 1863 година. През 1887, в района идват около 35 семейства германци от Басарабия, които заселват местността. През 1894 година, те емигрират, оставяйки мястото на римляните, дошли от ляво на Дунав и които в този момент имат собственост. На турски език, „карачикула“ означава „черен бряст“. Село Иланлак е създадено през 1811 година от няколко семейства гагаузи, по-късно селището е заселено с римляни. На местните е дадена площ от  25 до 100 хектара обработваема земя. Съгласно документите, в района е имало много змии, мотив, заради който селото е наименовано Иланлак, или място, пълно със змии. Що се отнася до село Хаджилар, то е основано по време на османското владичество, през 1824 година. Това е единственото село, в което населението остава изцяло съставено от татари. Думата „хаджилар“ означава „селото на хаджиите“ и, според специалистите, това наименование произлиза от факта,че много местни татари са били на поклонение в Мекка. Що се отнася до село Втори Май, тоо е създадено през 1887 година от Михаил Когълничану и е било заселено от руснаци, доведени от Букурещ, Ящ и Галац. През 1916 населението е формирано от 1860 души, между които 1005 мъже и 855 жени. През 1922 година, не разполагала със собствено място за кметство. То функционирало е наето място, за което се плащал наем. Още от 1916 година в местността функционирало училище в село Карачикула, с пет класа, основано през 1902 година. В село Хаджилар функционирало училище с три класа, основано през 1904, и имало помощник- учител. Учебните заведения са разрушени по време на войната. Пак през този период функционира единствената църква в Карачикула, с храмово име Свети Николай, която е построена през 1904 година, със средства на жителите, и която е обслужвана от свещеник. Пак тогава функционирала джамия в Хаджилар, построена през 1907, и Хатип с четири начални класове. Всички села, по-малко Хаджилар, имали по едно православно гробище. През 1904 е създадена първата банка, наименувана „Зора“, която имала 81 членове и внесен капитал от 58.820 леи.

От 1938 година, комуната Карачикула става Лиману, а селата са преименувани Хаджиен, Вама Веке и 2 Май, имена, които се пазят и днес.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12875219