Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Muzeul Sătesc, LimanuCod 1231


Înfiinţat cu lucrări realizate de membrii Uniunii Artiştilor Plastici din Bucureşti, cu ocazia documentării făcute, în vara anului 1960, pe teritoriul Dobrogei, colecţia cuprinde pictură, sculptură, grafică românească contemporană.

Comuna Limanu (Caracicula) era formată din satele Caracicula, Ilanlac, Hagilar și Două Mai. Bazele așezării au fost puse de 35 de familii de germani din Basarabia. În anul 1938 denumirea comunei se transformă în Limanu iar satele aferente au devenit: Limanu, Hagieni, Vama Veche și 2 Mai, denumiri ce se păstrează și în prezent.

Conform documentelor istorice, comuna Limanu a fost atestată pentru prima dată în anul 1863. În anul 1887, în zonă au venit aproximativ 35 de familii de germani din Basarabia care au populat localitatea. În anul 1894, aceștia au emigrat, lăsând locul romanilor veniți din stânga Dunării și care în acel moment au fost improprietăriți. În limba turcă, „caracicula” înseamnă „ulm negru”. Satul Ilanlac a fost înființat în anul 1811 de câteva familii de gagauti, ulterior asezarea fiind populata cu romani. Localnicii au fost improprietariti cu cate 25 pana la 100 de hectare de teren arabil. Potrivit documentelor, în regiune se găseau foarte mulți șerpi, motiv pentru care satul a fost numit Ilanlac, sau loc plin de șerpi. În ceea ce privește satul Hagilar, acesta a fost înființat în timpul dominației otomane, în anul 1824. Este singurul sat în care populația a rămas în întregime formată din tătari. Cuvântul „hagilar” înseamnă „satul hagiilor” și, potrivit specialiștilor, această denumire provine din faptul că mai mulți tătari de aici au fost în pelerinaj la Mecca. În ceea ce privește satul Două Mai, acesta a fost înființat în anul 1887 de către Mihail Kogălniceanu și a fost populat de ruși castrați, aduși din București, Iași și Galați. În anul 1916 populația era formată din 1860 suflete, dintre care 1005 bărbați și 855 femei. În anul 1922, comuna nu dispunea de un local propriu pentru primărie. Aceasta funcționa într-un spațiu închiriat pentru care se plătea o chirie. Încă din anul 1916 în localitate funcționa o școală în satul Caracicula, cu cinci clase, înființată în anul 1902. În satul Hagilar funcționa o școală cu trei clase, înființată în anul 1904, și avea un învățător suplinitor. Unitățile de învățământ au fost devastate în timpul războiului. Tot în acea perioadă funcționa singura biserică în Caracicula, cu hramul Sfântul Nicolae, care a fost construită în anul 1904, prin cotizațiile locuitorilor, ce era deservită de un preot. Tot atunci funcționa o geamie în Hagilar, construită în anul 1907, și un Hatip cu patru clase primare. Toate satele, mai puțin Hagilar, aveau câte un cimitir ortodox. În anul 1904 a fost înființată prima bancă, denumita „Zorile”, care avea 81 de membri și un capital vărsat de 58.820 lei.

Din anul 1938, comuna Caracicula devine Limanu, iar satele sunt redenumite Hagieni, Vama Veche și 2 Mai, denumiri ce se păstrează și în prezent.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net13108648