Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Спортен Клуб Лагуна, КонстанцаCod 1122


СПОРТЕН КЛУБ ЛАГУНА е построен като структура за много спортове.

Целта на този клуб, създаден от бивши професионални спортисти и имащ за членове сътрудници от най-добрите професионалисти, но и техници и млади учители, с реални успехи в практикуването на професията учител-треньор, е :

  1. a) да развие и обучи личността на младежите и децата, в интелектуален, психологически, морален и физчески план чрез практикуване на спорт; да стимулира изобретателността, уменията и да консолидира общата култура на младежите чрез спорт.

б) да насърчи по-добро социално интегриране на всички жители, чрез привличане в практикуване на спортни дейности с цел изграждане на здравословен начин на живот и превенция на рискови поведения.
в) да организира и управлява спортни дейности, да насърчи една или повече спортни дисциплини, практикуването им от членовете му и участието в спортни дейности и състезания.

За да постигне тази цел, Спортен клуб ЛАГУНА Констанца има като предмет на дейност следните:

  • Организиране и управление на сонствени спортни дейности в следните спортни клонове: лека атлетика, бадминтон, баскетбол, бридж, спортни танци, фитнес, футбол, гимнастика, аеробика, художествена гимнастика, хандбал, плуване, ръгби, шах, скрабъл, спорт за всички, спорт за хора с увреждания, табла, тенис, тенис на маса, волейбол,
  • откриването, селекционирането, инициирането и подготовката в споменатите видове спорт
  • организирането и управлението на собствените спортни дейности;
  • организирането на собствени състезания и участието в други спортни състезания;
  • организирането на стажове, лагери, отдих, други форми на подготовка и възстановяване;
  • организирането на екологични дейности и участието в подобни дейности под друга организация;
  • насърчаването, организирането на състезания и участието в други състезания в областта на други логически игри и умствени спортове,които могат да допринесат за развитие на качествата и спортние уменият.
  • Издаване на уеб страници, списания, плианти, брошури, други печатни материали за акцентиране върху собствените дейности и отразяването им сред публиката.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12699579