Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Текето в ТутраканCod 2414


Тюрбето на Сабри Хюсеин, наричано още Софта баба теке, е религиозна мюсюлманска постройка в горната част на гр. Тутракан, от която се открива прекрасна гледка към р. Дунав.

Сабри Хюсеин е накшбендски шейх, живял от края на ХVІІІ до средата на ХІХ в. Тюрбето е построено около средата на ХІХ в. върху терасовиден терен и представлява осмоъгълно пространство с полусферично куполно покритие. Осемте ъгъла на пространството преминават в купола, който завършва без отвор на върха си, стените на постройките са масивни, изградени с камъни, а прозорците – с железни решетки.

Софта баба е роден в Бухара. Отива да учи в Истанбул. Бил е дервиш. Изпращат го като духовен учител в земите на Тутракан.
Погребан е в двора на Софта боба теке. По-късно се изгражда и самото теке. От Софта боба са останали и дълго време са съхранявани различни вещи – носии, конни такъми, брадвичка, доспехи, метален шлем и други, които обаче в последните години са откраднати, главно от иманяри. Заради свличащата се почва текето се руши и постоянно се налага да бъде укрепвано с камъни. Често камъните са намирани разхвърляни от иманяри, търсещи под тях злато.

На това място идват на поклонение представители на алиани от околни села и градове – Бисерци, Мъдрево, Севар, Преславци, Дулово, както и от самия град Тутракан, и от чужбина – Италия, Япония. Идват, палят свещи, молят се. Идват заради силата на Софта баба, който е избран за първия вожд на алианите.

Някои от местните хора вярват, че Софта баба е в техните къщи. Медине Али Аязар разказва, че той живее в тяхното мазе и обича да е чисто. Затова семейството чисти навсякъде и дори, като пере, не хвърля мръсната вода къде да е, а само в ямата. Медине разбира, че Софта баба е при тях по това, че чува чукане по прозорците, по вратите. Той често сънува Софта баба като старец или като млада жена булка.

Не са много българите, които знаят за съществуването на алианите – затворена религиозна общност, чиито предци били разпръснати преди векове по земите на днешна България, Турция, Македония, Албания, Босна и из Близкия изток. У нас ги има от поне 500 години. Днес в България живеят около 50 000 души, които се самоопределят като алиани – главно в районите на Лудогорието и Източните Родопи. Непризнаването на религията им за официална е основната причина за тяхната затвореност – а тя наистина ги отличава.

Днес, тюрбето продължава да е обект на посещение, не само от туристи, но и от поклонници мюсюлмани и християни, търсещи лек.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12507782