Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Храм „Св. Петка Търновска“, БалчикCod 2008


„Св. Петка” е единствената православна църква в Балчик проектирана от професионален архитект, а не от народен майстор. Въпреки, че името на архитекта не е достигнало до нас, от румънски източници научаваме, че през 30-те години на миналия век румънският архитект Стефан Балс е проектирал църква в Балчик. И тъй като „Св. Петка” е единствената църква в Балчик, чието строителство е започнато от румънските власти в годините на окупацията, можем да предположи, че именно това е църквата, за която свидетелстват източниците.

Църквата е кръстокуполна с къс трансепт. Куполът стъпва върху висок барабан, а над нартекса се издига звънарната. Храмът е иззидан от местен камък, видим от външната страна. Таванът е полуцилиндричен.

Църквата „Св. Петка“ е осветена на 14 ноември 1954 г. от Варненския и Преславски митрополит Йосиф и посветена на св. Петка Търновска.

Строежът й е започнат още през 1935 г. от румънските власти, но е довършена доста по-късно, благодарение средствата и труда на местните християни. През последните години е поставен изящен нов дърворезбован иконостас, подновена е вътрешната фасада, а дворът е ограден с масивна каменна ограда. През 2003 г. по проекта „Работа с деца“, финансиран от фондация „Покров Богородичен“, се преустрои помещение в неделно училище, в което сега изучават християнските традиции 30 деца. Попълни се библиотеката на църквата, която вече съдържа повече от 600 книги на различна тематика.

Днес тази най-млада християнска църква развива най-активен духовно-енорийски живот в града.



Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net



12488697