Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата „Петдесетница”, Гърла МареCod 1509


Селска община Гърла Маре има много старо минало. В центъра на селската община, до главния път е построен в същия двор с енорийската църква и Църквата „Петдесетница”, исторически паметник.
Позицията на старото заселище на селската община е напълно различна от днешната. Първите къщи са разположени на южния склон, на недостъпно за дунавските наводнения.
След разпределянето на собствеността върху земята от 1864 г., центърът на селото е променен, а първите селища са групирани около нова църква построена по-горе на платото. С течение на времето и тази църква е разрушена. На същото място се казва, че собствениците на мястото видяли необходимостта на жителите и построили църквата, която трае и до днес.
От синодика, изготвен от отец Николае  Блуждеску, който е пастор от 1911 г. попитал старейшините, произтича, че тази църква е построена върху основите на друга по-стара църква, поради което носи имената на двама покровители „Петдесетница“ и „Света Троица“ ,
Според писанието на църквата каменната основа била положена през 1836 г., а строителството е завършено през 1838 г..
Църквата е изградена от червени тухли с хоросан, покрита с керемиди, с формата на кораб.
Пред нея има веранда, над която се издига квадратен купол, покрит с ламарина, който се е срутил поради износване. Пространството между колоните, поддържащи покрива на верандата и купола, по-късно е затворено с тухла и отпред са добавени прозорци, за да се увеличи пространството, станало необходимост с нарастващото население.
Църквата е разделена на притвор, наос и олтар. Разделителната стена между притвора и наоса е изградена от тухли, с дебелина 0,80 м.
Стените са прави, а арките прости, леко извити. Иконостасът е изработен от тухла и леко дълбоки ниши и иззидан догоре, върху който е рисувано според иконографията, наложена от православния стил.
Всички изображения, както в интериора, така и в екстериора са по византийски аскетичен стил с иконографското спазване.
Всички надписи на светците и писанието са на кирилица. В преддверието, по стените са изобразени основателите: „Cruceros Сероан Отителишану, г-жа Кручеряска Руксандра Отителишанка, синът Сардару Константин Отителишану, синът Камуинару Янку Отителишану, съпругата Сафтика Зетсердару Думитраке Полизу, съпругата Лута, Дин  Отителишану, сестрата Катинка Кузася, внучката Кристица Николае Владаяну, съпругата Стана Д. Постелнику, Николае Скафес (син) съпругата лянка“.
Нито вътре, нито около църква няма гробове на учредителите или на други лица.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12489034