Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата Света Параскева, Янку ЖиануCod 1626


Енорийската църква със светилището „Св. Параскева“ е построена през 1529 година от Влад Бану, Думитру Пъркълабу и Балика Спътару – ранните основатели на манастира Кълуй (Пр. Д. Бълаша). Тя е ремонтирана през 1896, 1932, 1941 и 1960 година.
Църквата е построена във формата на кораб, с дължина от 24 метра и ширина 6 метра, съотношението между дължината и ширината е 1/4. Във вътрешността на този исторически паметник се събират 4 стаи: веранда, преддверие, наос и олтар. Както външните стени, така и стените, които разделят верандата от преддверието, надвишават 1 метър дебелина. През 1930 година е бил възстановен пиедестала и някои от мебелите. През 1941 година, след земетресението през 1940 година, църквата е била подсилена от една система за надлъжна и напречна връзка, някои връзки са погребани, някои са на видими.
Тази църква, чрез нейната възраст, има история, свързана със семейството на Бузещите и на Михай Витязул. Смята се, че е съществувал по време на Михай Витязул един подземен тунел, който свързва Двора на Бузещите, намиращ се западно от църквата, върху настоящото местоположение на Основно училище № 1 в местността, както и манастира Кълуй, намиращ се само на 3 км на югозапад. Този тунел е изходен път на местните жители от турски и други врагове.
Най-старият надпис датира от времето, когато е епитафия върху надгробния камък на Думитру Пъркълаб Бузеску, който се намира на верандата в църквата – Пресветата Параскева – общо:
„С Божията благодат, тук почива душата на починалия Йо Думитру Пъркълаб Бузеску, умрял от меч по време на Моисе Воевода, май 5 година 1529“.
В галерията на най-известните и влиятелни семейства на собственици на земя в окръг Олт, семейството на Бузеску заема челно място. Стежещи, Кълуй и Янку Жиану, всички тези общини запазват и до днес, на стотици години разстояние от разцвета на тази главна нация, многобройни свидетелства за съществуването на тези легендарни фигури.
Името на Бузещите е било тясно свързано с това на Михай Витязул, на когото Раду, Преда и Строе му служили до последните си мигове.
Бузещите са били близо до владетеля по време на битките за обединението на Княжество Румъния и са го сервирали дори и след смъртта му.
Благодарение на ангажираността и подвига, всеки един от тримата братя би достигнал лесно начело на Румънската държава. Те предпочитат все пак да поддържат Раду Шербан, управител на Дивана на Михай Витязул и верен последовател на големия си политически предшественик.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12150560