Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата Свети Николай, СпанцовCod 1276


Църквата Свети Николай в Спанцов е построена от войската на селото през 1868 година по времето на Митрополит Нифон, с усилията на свещеник Раду Духовникул. Църквата във форма на кораб е покрита с плочи през 1888 година, по времето на свещеник Георге Стънеску, а през 1952 църковните рисунки са измити и възстановени.

Между 1982 и 1984 година са направени основни ремонти отвътре и отвън. Новите рисунки  с техника фреска са направени през периода на Патриарх Юстин Мойсеску през периода 1985 – 1986 от художника Ристя Николае, а през 1986 е осветена отново.

В края на XIX век, комуна Спанцов е част от район Олтеница на област Илфов и е съставена от селата Клинчу, Спанцов, Татина и Валя луи Соаре, с 1595 жители. В комуната имало училище и две църкви ( в Спанцов и Валя луи Соаре). Годишникът Сочек от 1925 година определя комуната в същия район, и има 2560 жители в селата Клинчу, Гръдища Ноуа, Спанцов, Станча и Татина (след като село Валя луи Соаре е прехвърлено към съседната комуна Улмен).

През 1950 година, комуната е прехвърлена към район Олтеница от регион Букурещ, а през 1964 село Татина получава името Четатя Веке . Комуната се връща през 1968 към област Илфов, когато тя е съставена отново. По този случай, село Клинчу е разформировано и обединено със село Станча, а село Градищя — със село Четатя Веке. През 1981 година, регионално административно реорганизиране води до прехвърляне на комуната към област Кълъраш.

Четири обекта от комуна Спанцов са включени в списъка на историческите паметници в област Кълъраш като паметници от местен интерес. Две са археологически находища, и двете в зоната на село Четатя Веке — находището от „Гръдище”, намиращо се на излизане от селото посока Улмен, находище, включващо следи от селище от период Latène и некропол от IV хилядолетие пр. Н. е; и находището от точка „Татина”, датиращо от III век пр.Н.е., чиито видими следи са съставени от сфера, заобиколена от улеи.

Според преброяването на населението от 2011, населението на комуна Спанцов е 4.605 жители, по-малко от предишното преброяване от 2002, когато са рагистрирани 4.681 жители. По-голямата част от жителите са румънци (64,04%), с ромско малцинство (31,25%). За 4,69% от населението, етническата принадлежност не е известна. От гледна точка на вероизповеданието, по-голямата част от жителите са православни (83,32%), с пентикостално малцинство (9,92%). За 4,97% от населението, не е известна религиозната принадлежност.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net13108688