Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църквата Свети Николай, ФълкойуCod 1696


Църквата „Свети Николай“, в село Фълкойу, датира от 1509. От друга страна, някои източници разполагат мястотот , както и годината на построяване, през 1596, бидейки ремонтирана, из основи, от капитан Матей Фълкояну, между 1709-1710. Мястото е ремонтирано през 1892 и реставрирано през 1932 и 1949, когато е покрито с фрески, информира същият документ. Според надписа, църквата е направена със средства на господаря Матей Фълкояну – капитан през 1710 година, ремонтирана е през 1880 и реконсолидирана през 1929 година, когато е построена и нова камбанария. Същият източник припомна, че през 1988 година, е покрита с галванизирани плочи, през 1988 изцяло е измазана, а през 1989 година е изрисувана с техниката фреско.
Легендата разказва, че името на комуната идва от името на болярина Матей Фълкояну. Топонимски анализ може да доведе всъщност, до заключението, че боляринът Матей е взел името си от селото Фълкойу, където имал имот. Той е бил голям касиер по време на управлението на Йоан Маврокордат (2 декември 1716 – 6 март 1719). Матей Фълкояну, който нямал наследници, оставя цялото си имане на селото, при условие, че ще построят в комуната болница за жителите на селото. Днес тук функционира Общежитие с 50 места за възрастни хора от жилищен тип, като има за главна цел защита на възрастните хора и превенция на тяхната социална маргинализация.
Основната дейност на жителите на комуна Фълкойу е земеделието, в частност производството на зеленчуци, като произведената продукция се предлага по пазарите в областта, а по-голямата част в други облсти (Сибиу, Брашов, Харгита). Също така, на територията на комуната развиват дейност 31 икономически агента в различни области, като, :
– обществено хранене – 21;
– добавъчни дейности към земеделието – 6;
– автомобилни ремонти- 1;
– вулканизаре – 2;
– поправка на обувки – 1.
Според преброяването на населението от 2011 година, населението на комуната Фълкойу е 4.004 жители, по-малко от предходното преброяване от 2002, когато се регистрират 4.356 жители. По-голямата част от жителите са румънци (94,28%), с малцинство от роми (2,27%). За 3,42% от населението, не е известна етническата принадлежност.
От гледна точка на вероизповеданието, по-голямата част от жителите са православни (95,4%), с малцинство от петдесетници (1,12%). За 3,42% от населението, не е известно вероизповеданието.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net11692016