Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църква „Свети Константин и Елена”, КълърашCod 1240


Скоро след като Кълъраш се превръща главен град на окръг Яломица, през пролетта на 1833 г. населението почти се удвоява, а градските граници се увеличават. Създава се нов квартал – Волна, в който ще се разположат, обикновено, първите обитатели собственици на земя, които са имали специален статут спрямо останалата част от жителите, които са продължили да плащат задълженията си на собственика на имота, върху който е разположен града – Ефорията на гражданските болници – до 1852 г., когато градът бъде обявен за свободен.

От описа, изготвен от Кметство Кълъраш, научаваме, че църквата е построена върху земя, разположена на ул. „Букурещ” № 103A, която е дарение от (не е известно дали Филип Ленш, който е закупил земята за църквата, я е дарил като дарение и ако това е така, кога се е случило това), че застроена площ е 454,10 кв.м., а незастроената  – 2746 кв.м.. Църквата, изградена от тухли и покрита с ламарина, е построена през 1860 г. и разполага с 3 помешения. Доклад от 1940 г. гласи, че енорията е създадена със закон през 1894 г., а църквата имала още отначало двама покровители: Св. Константин и Елена и Св. Архангели Михаил и Гавраил.

До църквата е камбанарията, изградена през 1890 г., от тухла, покрита с ламарина, с четири помещения и магазини, също четири помещения, изградени в съща година.

Църквата е построена на горена тухла, върху тухлена основа, като всички сгради от онзи период, и покрита с ламарина. Тя е с форма на кръст, с два купола: един на притвора и друг на наоса, като и двата са от дъски, и покрити с ламарина. Църквата има наос, притвор и олтар, а отпред отворено предверие, което се подпира на четири цилиндрични колони с капители. Размерите са: дължина 30 м, ширина 9 м, височина до стрехите 6 м, а отварянето на абсидите на притвора достига ширина 15 м. Първото изображение в църквата е дело на художника Костаке Думитреску от Бузъу, в стила на училището на Тътъреску, бидейки завършено както сочи. текстът на 1 октомври 1860 г.

Енорията извършва следните дейности: седмично се разделят хранителни продукти на енориашите в нужда, отпускат се финансови помощи за лекарства на енориашите в нужда. В рамките на енорията се изпълнява постоянно програмата „Христос споделен на децата”. Енорията има функционираща библиотека, която притежава 160 тома ритуални книги и произведения на църковни писатели, както и 1482 броя на някои специализирани списания.

Църквата, посветена на Св. царе в община Кълъраш е вписана в списъка на историческите паметници през 2004 г..Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12699451