Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Biserica Sfinții Constantin și Elena, CălăraşiCod 1240


În scurtă vreme, după ce oraşul Călăraşi devine capitala judeţului Ialomiţa, în primăvara anului 1833, numărul populaţiei aproape se dublează, iar perimetrul oraşului creşte. Ia fiinţă un nou cartier – Volna, în care se vor aşeza, de regulă, primii locuitori proprietari de pământ, care aveau un statut special faţă de restul locuitorilor, ce au continuat să plătească obligaţiile către proprietarul moşiei pe care era aşezat oraşul – Eforia Spitalelor Civile -, până în anul 1852, când oraşul va fi declarat liber.

Din inventarul întocmit de Primăria oraşului Călăraşi aflăm că biserica este construită pe un teren situat în str. Bucureşti nr. 103A provenit din donaţie (nu se cunoaşte dacă Filip Lenş care a cumpărat terenul pentru biserică, l-a dăruit cu act de donaţie şi dacă da, când s-a întâmplat acest lucru), că suprafaţa clădită este de 454,10 mp şi cea neclădită de 2746 mp. Biserica construită din cărămidă şi învelită cu tablă a fost ridicată în anul 1860 şi are 3 încăperi. Într-un raport din anul 1940 se precizează că parohia a fost înfiinţată prin legea din 1894, iar biserica a avut încă de la început două hramuri: Sf. Împăraţi şi Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Alături de biserică se găseşte clopotniţa, construită în anul 1890, din cărămidă, învelită cu tablă, având patru încăperi şi prăvăliile, tot patru încăperi, construite în acelaşi an.

Biserica este construită din cărămidă arsă, pe temelie de cărămidă, ca toate clădirile din acea perioadă, şi învelită cu tablă. Este în formă de cruce, având două turle: una pe pronaos şi alta pe naos, ambele fiind din scândură şi acoperite cu tablă. Biserica are naos, pronaos şi altar, iar în faţă un pridvor deschis ce se sprijină pe patru stâlpi de formă cilindrică cu capiteluri. Dimensiunile sunt următoarele: lungime 30 m, lăţime 9 m, înălţimea până la streaşină 6 m, iar deschizătura absidelor pronaosului atinge lăţimea de 15 m. Prima pictură a bisericii, a fost executată de pictorul Costache Dumitrescu din Buzău, în stilul şcolii lui Tătărescu, fiind terminată după cum indică textul pisaniei, la 1 octombrie 1860.

Parohia desfășoară următoarele activități: săptămânal se împart alimente enoriașilor nevoiași, se acordă ajutoare financiare enoriașilor nevoiași pentru medicamente. În cadrul parohiei se desfășoară permanent programul Hristos împărtășit copiilor. Parohia are Bibliotecă parohială funcțională, deținând 160 de volume cărţi de ritual şi opere ale scriitorilor bisericeşti, precum şi 1482 numere ale unor reviste de specialitate.

Biserica cu hramul Sf. Împăraţi din municipiul Călăraşi este înscrisă în lista monumentelor istorice din anul 2004.



Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net



12678320